Minister Boštjan Koritnik obiskal občino in upravno enoto Logatec

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik nadaljuje obiske slovenskih občin in upravnih enot. Namen teh srečanj je preveriti, kako so v času epidemije Covid19 organizirane občine, kako poteka delo na upravnih enotah in kako je pri tem poskrbljeno za varnost občank in občanov ter uslužbencev. Danes se je v Logatcu sestal z županom Bertom Menardom, direktorjem občinske uprave Andrejem Vrhuncem, načelnico upravne enote Ljudmilo Kunc in poveljnikom občinskega štaba civilne zaščite Boštjanom Rupnikom. Imel pa je tudi prav posebno prijetno obveznost.

Od torka, 28.4.2020, je v Sloveniji ponovno mogoče izvajanje porok. Minister Koritnik je tako danes, s pooblastilom upravne enote in ob pomoči matičarke, poročil prvi par na območju upravne enote Logatec po sprostitvi ukrepov. Ob tem je čestital mladoporočencema in jima zaželel srečno in ljubezni polno skupno pot!

Včeraj je Državni zbor potrdil t.i. PKP2 zakon, novelo t.i. PKP1 zakona in novelo Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni Covid19, o čemer je tudi tekla beseda na sestanku.

Na Ministrstvu za javno upravo so uspeli v zakon umestiti dvig povprečnin občin. Povprečnine se iz dosedanjih 589,11 evra dvigajo na 623,96 evra. Znesek velja tudi za nazaj, torej od 1. januarja 2020, razlika pa bo izplačana v mesecu maju. Prav tako so v zakon prispevali možnost, da se deloma ali v celoti oprosti plačilo najemnine za poslovne prostore, ki so v lasti Republike Slovenije ali občin. S spremembo Zakona o lokalni samoupravi pa se uvaja institut sklica seje občinskega sveta na daljavo s pomočjo videokonferenčnih orodij, s katerimi bo mogoče kar se da natančno simulirati klasično redno sejo, ki bi potekala v skladu s poslovnikom organa.

Minister se je zahvalil županu Menardu, načelnici Kunc, direktorju občinske uprave Vrhuncu in poveljniku CZ Rupnikom ter sodelavcem zahvalil za njihov čas in izredno kvalitetne podane informacije ter ob tem dodal: »Vidim, da je delo v Logatcu dobro organizirano, predvsem pa je zgledno poskrbljeno za varnost tako zaposlenih, kot tudi strank.«

Ob koncu obiska je minister Koritnik obiskal tudi prostore območne enote Rdečega križa Slovenije in zaposlene na upravni enoti Logatec ter se jim zahvalil za predano delo v času epidemije.