Iz lokalnih odborov: Tomislav Jurman, Brežice – “Iščemo rešitve, ki bodo vplivale na posameznika”

Tomislav Jurman je predsednik Lokalnega odbora SMC Brežice, ki je začel nastajati v času pred lokalnimi volitvami 2014, dokončno obliko pa je dobil po volitvah, ko so bili znani občinski svetniki. “Takoj po volitvah smo se soočili z izzivi lokalne politike, kar pomeni, da smo hitro začeli dobivati različne ponudbe za sodelovanje,” je dejal predsednik Jurman in dodal, da pri sprejemanju odločitev niso naredili večjih napak, predvsem pa so vedno iskali soglasje v lastnih vrstah.

Kateri so bili prvi projekti, ki ste se jih lotili? Največji dosežek vašega odbora oziroma v vašem lokalnem okolju v preteklem letu?
V lokalnem odboru SMC Brežice se ves čas zavzemamo za izboljšanje kakovosti bivanja naših občanov, pri čemer pa poudarjamo učinkovito in pregledno rabo javnih sredstev. Prepričani smo, da tako na najboljši možen način sledimo našim predvolilnim obljubam. Zelo smo ponosni, da tesno sodelujemo s poslancem Igorjem Zorčičem, ki je tudi občinski svetnik. Prepletenost obeh vlog omogoča širši pogled na aktualno problematiko in tako tudi k boljšim rešitvam. Dnevni stiki sami po sebi najbolje pričajo o dobrem sodelovanju.

Kako po enem letu ocenjujete stranko in delovanje lokalne mreže? Predlogi?
Pri ocenjevanju sem pogosto kritičen, moram pa priznati, da se tako delovanje stranke kot delovanje lokalne mreže ves čas izboljšuje. Vse pogosteje razmišljamo o tem, kako te izboljšave preslikati na raven posameznika in ravno to je tisto, kar nas žene naprej. Delamo na projektih, ki bodo imeli merljive učinke, s tem pa se postopoma premikamo od zgolj urejanja stanja k njegovemu izboljševanju. To je dober pokazatelj skupnega napredka.

Kako izgleda tipični delovni dan predsednika lokalnega odbora?
Delovni dan predsednika lokalnega odbora je odvisen od tega, kaj si zastaviš in koliko si do sebe kritičen. Zase mislim, da bi lahko naredil še več in to v bodoče tudi nameravam. Sicer pa: pišem dopise, berem gradiva, preučujem pripombe občanov, zelo veliko je telefonov … Predvsem pa iščem rešitve za težave in vprašanja, s katerimi prihajajo k nam občanke in občani. Pomagati poskušamo vsem, ki pridejo.

Katera je bila najbolj zanimiva izkušnja? Se je v preteklem letu zgodilo kaj, česar niste pričakovali?
Imam zelo veliko stikov s podjetniki in pri tem ugotavljam, da imajo posamezniki dobre zamisli, s katerimi bi lahko znatno izboljšali stanje v naši občini. Presenečen sem, da občinska uprava nima posluha za sodelovanje z lokalnimi podjetniki in tako izgublja v primerjavi z občinami, ki so bolj podjetniško usmerjene.

Najpogostejša vprašanja, pobude, iz vašega lokalnega okolja?
Prepričan sem, da so vprašanja povsod bolj ali manj enaka. Vsi si želimo boljše gospodarske situacije, vsi bi radi več delovnih mest in vsi bi radi čimbolj socialno državo. Nekatera vprašanja so bolj lokalnega značaja in ta so običajno lažje rešljiva. Pogosto so povezana z infrastrukturo ali družbenimi dejavnostmi, izstopajo pa vprašanja okrog komunalnih storitev.

Načelo, po katerem delujete v vašem lokalnem odboru?
V lokalnem odboru se zavzemamo za rešitve, ki imajo pozitiven vpliv na občane naše občine. Pri tem imamo v mislih ukrepe, ki ugodno vplivajo na posameznika, pa tudi takšne, ki so v prid poslovnemu okolju. Želimo, da se naša občina razvija tako, da bo vsem bolje. To merilo je temelj za naše odločitve.

Predsednik brežiškega lokalnega obora je napovedal, da za jesen pripravljajo projekteki jih bodo najprej predstavili vodstvu stranke, potem pa začeli z izvedbo v lokalnem okolju. “Projekti so usmerjeni k posamezniku, kar je naše osnovno vodilo,” je poudaril Jurman.