Med nujnimi zadevami tudi izdajanje gradbenih dovoljenj

Kljub epidemiji in nevsakdanjim razmeram v družbi – oziroma prav zaradi njih – mora državna uprava nadaljevati z delom ob upoštevanju vseh navodil in standardov za zaščito strank in zaposlenih. 

Zagotoviti moramo uveljavljanje pravic, ki državljankam in državljanom lajšajo življenje v danih okoliščinah, hkrati pa se je treba pripraviti na čas po koncu epidemije, ko bo treba karseda hitro zagnati slovensko gospodarstvo.

Zato so na Ministrstvu za javno upravo na upravne enote naslovili dopis, v katerem smo med nujne zadeve dodali nekatere kategorije.

Tretji odstavek 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) opredeljuje, katere so nujne zadeve, v katerih se ne glede na splošno pravilo tek rokov ne prekine. Glede na namen te določbe med nujne zadeve lahko med drugim štejemo:

odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj stranke (veteranski dodatek, pravica do invalidskega pripomočka ipd.),

izdaja aktov, ki so nujni za gradnjo stanovanjskih objektov, javne infrastrukture, gospodarske infrastrukture, izvajanje javnih storitev, javne gospodarske službe, javna pooblastila in

izdaja dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.).

 

 

Foto: STA