Maruša Škopac: Bistvo osebnih asistentov je, da njihovi uporabniki lahko živijo v domačem okolju

Poslanka Maruša Škopac je včerajšnje popoldne preživela s Sašom Praprotnikom, ki ima mišično distrofijo, zaradi katere ne more premikati svojega telesa in oteženo govori. Poslanka se je namreč odzvala na povabilo k akciji “Poslanec osebni asistent” in Sašu pomagala pri vsakodnevnih opravilih. Izkušnja jo je osebnostno nadgradila, najpomembnejši prinos osebnih asistentov pa se ji zdi možnost, da ljudje živijo v domačem okolju in ne v domu za ostarele, kot je to praksa za polnoletne uporabnike.

Vloga osebnega asistenta te osebnostno nadgradi in ponovno osmisli življenje.

Poslanka je Sašu pomagala pri lažjih opravilih, težja, kot je recimo tudi čiščenje dihalnih poti, pa je opravil njegov pravi osebni asistent. “Osebni asistent uporabniku omogoči, da živi polnejše življenje,” je dejala poslanka ter pojasnila, da asistent zgolj nadomesti kretnje, katerih uporabnik sam ni zmožen, a to naredi po njegovih navodilih, brez lastnega vpletanja. Zanimiv primer je recimo kuhanje, saj asistent kuha zgolj po navodilih in tako lahko uporabnik pripravi obrok natanko po svojem okusu, kljub temu da sam rok ne more premikati.

Doslej sta v akciji “Poslanec osebni asistent” sodelovala že dr. Simona Kustec Lipicer, mag. Bojan Krajnc,v prihodnjih dneh pa se bodo v tej vlogi preizkusili še trije poslanci. Vtise lahko spremljate na #PoslanecOsebniAsistent ali pod to oznako zapišete tudi svoje.