Marjan Dolinšek: V poslanski skupini SMC pogrešamo jasno začrtano dolgoročno smer razvoja slovenskega obrambnega sistema

Ob prvi obravnavi novega Zakona o obrambi in Zakona o službi v slovenski vojski so poslanci SMC izrazil načelno podporo zakonoma. »Kljub temu pa v poslanski skupini SMC pričakujemo določene popravke na tem področju in jedrnat Zakon o obrambi po vzoru nekaterih drugih držav, ki opredeljuje temelje našega obrambnega sistema in je hkrati »očiščen« vsebin, kakor so delovnopravne zadeve, ki jih že urejajo drugi zakonski ter podzakonski akti«, je glede Predloga zakona o obrambi je v svoji razpravi izpostavil poslanec Dolinšek.

Izpostavljeni so bili tudi pomisleki drugih resorjev in zadržanost sindikatov glede predloga zakona o obrambi, kar po mnenju poslanca Dolinška »ni najboljša popotnica novemu zakonu, a hkrati ni prav nič zamujenega«, je še dodal.

Poslanska skupina SMC je predlogu zakona o službi v Slovenski vojski izrazila podporo. ”Gre predvsem za slovenske vojake in vojakinje, čeprav se Republiki Sloveniji že očita neugodno razmerje med deležem obrambnih izdatkov za plače zaposlenih v odnosu do tistega, ki ga Republika Slovenija namenja za investicije. V fazi parlamentarne obravnave še vedno obstaja možnost, da se posamezne določbe predloga zakona izboljšajo ter da Ministrstvo za obrambo v dialogu s sindikati z obrambnega področja pridobi tudi njihovo podporo«, je še izpostavil poslanec Dolinšek.