Marjan Dolinšek: Novela Stanovanjskega zakona bo ugodno vplivala na nepremičninski trg na ravni države in na občinski ravni

”Poslanska skupina SMC podpira novelo Stanovanjskega zakona, ki odpravlja neenakost pred zakonom na področju načina ugotavljanja višine subvencije za najemnike v neprofitnih stanovanjih in najemnike v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja,” je na današnji seji dejal poslanec Marjan Dolinšek. Poglavitna rešitev predloga to neenakost odpravlja in izenačuje pogoje za obe skupini najemnikov.

Kot je še poudaril Dolinšek, bo novela zakona omogočila izenačitev vseh najemnikov neprofitnih stanovanj. ”Dogaja se namreč, da nekateri najemniki dejansko ne izpolnjujejo več predpisanih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem. Vendar je glede na obstoječo zakonsko določbo, njihov status najemnika praktično nedotakljiv in to, da ne izpolnjujejo več kriterijev za dodelitev neprofitnega stanovanja ne predstavlja krivdnega razloga za odpoved najemnega razmerja,” je pojasnil poslanec. S spremembo zakona se izenačuje v smislu načela enakosti vse najemnike v neprofitnih stanovanjih, ne glede na to, kdaj je bilo sklenjeno najemno razmerje. ”Z novelo Stanovanjskega zakona želimo tudi omogočiti, da občine, javni stanovanjski skladi ali neprofitne stanovanjske organizacije za lažje izvajanje nalog in pristojnosti po Stanovanjskem zakonu in podzakonskih predpisih pridobivajo in obdelujejo osebne podatke o najemnikih in drugih udeležencih v postopku,” je povedal Dolinšek. Na ta način se poleg verodostojnosti podatkov vpliva tudi na zmanjšanje bremena prosilcev, ki so po dosedanji praksi morali zase in za svoje družinske člane morali te podatke pridobiti in pristojnemu organu predložiti sami.