Mariborski mestni svet potrdil predlog svetniške skupine SMC o prenovi knjižnice in Rotovškega trga

Mestni svet mestne občine Maribor je na predlog svetniške skupine SMC potrdil, da se prenova Mariborske knjižnice in Rotovškega trga uvrsti v Trajnostno urbano strategijo Maribora (TUS) kot prva prioriteta. Ob tem je mestni svetnik SMC Andrej Špenga sporočil, da bo vlada za omenjeni projekt odobrila 2,67 milijona evrov. Na včerajšnji seji sta prvič v svetniški skupini SMC sodelovala tudi nedavno pridružena svetnika, Janko Leva in Aleš Sumer, tako zdaj svetniška skupina SMC v MOM šteje že 8 članov.

Projekt bi financirali iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, iz katerega Mestna občina Maribor pričakuje 17,8 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kljub mnenju župana Fištravca, da je knjižnica prevelik projekt, da bi se lahko financiral na takšen način se mestni svetniki se s tem niso strinjali. Z 32 glasovi v 45-članskem mestnem svetu so podprli predlog SMC, da se knjižnico vendarle uvrsti na seznam.

“S tem se rešujeta dva problema hkrati, to je tako ureditev Rotovškega trga kot izgradnjo nove knjižnice, ki je najbolj obiskana kulturna institucija v mestu, a je trenutno v nevzdržnem stanju,” je povedal predsednik lokalnega odbora SMC Andrej Špenga. Že sprejeto arhitekturno rešitev iz leta 2010 so v SMC optimizirali s sprva predvidenih 22 na 15,5 milijonov evrov, od tega bi 10 milijonov vzeli iz omenjenega mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Po besedah Špenge je mogoče vrednost projekta še znižati in tako ostane še dovolj denarja tudi za ostale projekte. Za knjižnico je 2,7 milijona evrov po besedah Špenge pripravljena primakniti tudi država, torej bi za to porabili še manj lastnih sredstev.