Dr. Makovec Brenčičeva: Znanje, v katerega vlagamo kot družba, mora doživeti potrditev na trgu

Maja Makovec Brenčič je s svojim prepričljivim nastopom prepričala parlamentarni odbor, ki ji je z 10-imi glasovi izrekel svojo podporo. Med ključnimi prioritetami kandidatka za ministrico vidi povezovanje izobraževanja, znanosti in gospodarstva ter aktivno vključitev mladih v kreiranje lastne prihodnosti.

Osnovni temelj izobraževanja mora predstavljati dobro in kakovostno javno šolstvo.

V svoji predstavitvi je poudarila pomen profesionalnega razvoja pedagoških delavcev in izrazila željo po mednarodnem odpiranju ter uvedbi inovativnih učnih okolij. Kot enega večjih izzivov vidi izkoriščanje potencialov nadpovprečno nadarjenih mladih. Pri vprašanju pripravništva pravi, da mora biti vsako dobro opravljeno delo plačano, sploh, če je to obveznost znotraj kurikuluma. Okrepitev finančnih virov ministrstva vidi tudi v kohezijskih sredstvih.

Na zakon o visokem šolstvu, ki je že dalj časa velik izziv šolskega ministrstva, gleda izredno pragmatično. Prepričana je, da je potrebno izkoristiti že pripravljene dokumente in prisluhniti vsem deležnikom za nujne izboljšave. To bo tudi ena izmed njenih prioritet ob morebitnem prevzemu resorja.

Foto: Barbara Žejavac, DZ