Mag. Lilijana Kozlovič: Vsako izgubljeno življenje na cesti je eno preveč!

Na današnji novinarski konferenci Stranke modernega centra je uradna govornica stranke mag. Lilijana Kozlovič spregovorila o varnosti v cestnem prometu.

Po besedah uradne govornice SMC mag. Kozlovič, SMC v ospredje svoje politike postavlja človeka. »Vsako življenje izgubljeno na cesti je eno preveč, zato v SMC podpiramo Vizijo nič, ki je mednarodna vizija o ničelni stopnji smrtnih žrtev na cestah, naš cilj pa je tudi, da se prepreči tudi težke posledice nesreč v cestnem prometu,« je poudarila.

Najbolj so ogroženi t. i. ranljivi uporabniki cest, to so pešci, kolesarji, motoristi in starejši udeleženci v prometu. »Tem skupinam je potrebno nameniti toliko več pozornosti pri zagotavljanju varnega vključevanja v cestni promet – v SMC vse udeležene v prometu pozivamo k strpnemu vedenju in posebni pozornosti na te skupine: vsi od nas prispevamo k varnosti v prometu!« je dejala mag. Kozlovič.

V zadnjih letih smo na evropski in nacionalni ravni dosegli izjemne rezultate pri zmanjševanju števila smrtnih žrtev. SMC odločno podpira prizadevanja evropske komisarke za promet mag. Violete Bulc za okrepljene ukrepe nacionalnih politik na področju izvrševanja cestno prometnih predpisov, razvoja in vzdrževanja infrastrukture, pa tudi izobraževanja in preventivnih kampanj za ozaveščanje. »Vizija nič nas zavezuje k temu, da prometni sistem prilagodimo tako, da bodo naše ceste povsem varne!« je izpostavila.

Ker smo ljudje v prometu včasih nepredvidljivi, se v SMC zavedamo, kako pomembno je ukrepati tudi na področju zanesljive cestne infrastrukture in drugih preverjeno učinkovitih ukrepov. »Zato je glavno vodilo naših politik na področju cestne infrastrukture oblikovanje varnega in zanesljivega cestno-prometnega sistema v Sloveniji,« je dejala mag. Kozlovič na novinarski konferenci in dodala, da SMC v prometu prepoznava tudi gonilno silo za rast in razvoj.

V SMC smo mnenja, da je pomemben izziv preusmeritev težkega tovora z naših prezasičenih cest na železniško infrastrukturo. Na to nas opozarja tudi zadnje poročilo o varnosti v prometu (poročilo za leto 2015), ki pravi, da je v zadnjih dveh letih mogoče zaznati ogromen porast problematike s tovornimi vozili. Ravno v luči tega je izgradnja drugega tira in modernizacija železniške proge na celotni mreži ključnega pomena za razbremenitev avtocestnega križa.

Ob začetku mandata naše vlade je bil velik del cestnega omrežja v slabem stanju. Sredstva za redno vzdrževanje cest so se iz leta v leto krčila, vlade pred nami niso izkoriščale možnosti črpanja evropskih sredstev v te namene. Zato smo takoj po nastopu mandata za redno vzdrževanje cest v letu 2015 namenili 71 milijonov evrov, kar je največ v zadnjih desetih letih. Še več sredstev je bilo namenjenih v letu 2016, in sicer 73,5 milijona evrov. S tem smo obrnili negativni trend trend investicij in investicijskega vzdrževanja cest (graf).

Graf: Finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije ter redno vzdrževanje državnih cest (EU sredstva in proračunska sredstva) v obdobju 2007- 2018

V proračunu letošnjega leta je za investicijsko vzdrževanje in investicije ter redno vzdrževanje državnih cest načrtovanih 198,3 milijona evrov sredstev, v letu 2018 pa 206,2 milijona evrov. To v primerjavi s sprejetim proračunom 2016 predvideva dodatnih 20,4 milijona evrov v letu 2017, v letu 2018 pa še 7,9 milijona evrov več. Skupaj v dveh letih 28,3 milijona evrov več.

Uradna govornica mag. Lilijana Kozlovič:
»Infrastruktura igra pomembno vlogo pri razvoju družbe. Služi tako posameznikom kot tudi gospodarstvu. Ustrezna infrastruktura, skupaj s funkcijami celotnega prometnega sistema, omogoča ljudem mobilnost. Zato moramo storiti vse, da bo ta infrastruktura varna in uporabnikom prijazna. V SMC bomo še naprej vlagali vanjo!«

Nezanemarljiv dejavnik, ki vpliva na varnost v prometu, so tudi predpisi na tem področju. Vlada je v juliju 2015 sprejela Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki prvič celovito obravnava prometni sistem. Temu je sledila Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki predstavlja nacionalni program razvoja področja cest, železnic, pomorstva ter letalstva in predstavlja prehod med splošnimi ukrepi iz strategije na konkretne aktivnosti. Prav tako je bil konec leta 2016 sprejet Zakon o voznikih, ki sledi smernicam evropske zakonodaje in ima neposredni vpliv na varnost v prometu. S spremembo Zakona o motornih vozilih in Zakona o pravilih v cestnem prometu, ki sta bila sprejeta na pobudo polancev SMC, je od novembra 2016 v Sloveniji obvezna uporaba zaščitne čelade za kolesarje do 18. leta starosti in potnike na kolesih ter za voznike mopedov, kar je še zlasti pomembno, ker gre za zaščito mladih v prometu, ki so statistično ena od najbolj ranljivih skupin udeležencev cestnega prometa. V tem mandatu je bil sprejet tudi Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na cestah in Pravilnik o zaporah na cestah, kar ima med drugim pozitivne učinke z vidika varnosti tudi na občinskih cestah. Sprejet je bil Zakon o cestninjenju, ki celovito ureja področje vinjetnega cestninjenja, kot tudi področje cestninjenja težkih vozil. V končni fazi bodo te spremembe omogočile vzpostavitev t.i. prostega prometnega toka vozil, kar bo še ena od posodobitev cestne infrastrukture.

Skrb za prometno varnost na avtocestah, hitrih cestah in na lokalnih, občinskih cestah je odgovornost vseh nas. Po našem mnenju smo mandat na volitvah dobili zato, da ustvarimo boljše pogoje za vse ljudi, tudi tiste, ki dnevno preživimo nekaj časa na cesti.

»Pospešeno in okrepljeno vlaganje v cestno infrastrukturo v obdobju te vlade in pa sprejemanje primernih zakonskih okvirov odpravlja deficit ukrepanja na tem področju preteklih vlad. Z intenziviranim vlaganjem v cestno infrastrukturo in oblikovanjem ustreznih politik smo na pravi poti, kar se odraža tudi na področju varnosti v prometu. Samo skupaj, z združenimi močmi, lahko dosežemo cilj Vizije nič – nič več žrtev na naših cestah!« je ob zaključku novinarske konference poudarila mag. Lilijana Kozlovič.