Mag. Lilijana Kozlovič: SMC odločno za moderno javno zdravstvo!

Na današnji novinarski konferenci Stranke modernega centra je uradna govornica stranke mag. Lilijana Kozlovič spregovorila o slovenskem zdravstvu, ključnem področju dela Stranke modernega centra. Mag. Kozlovič je izpostavila, da si “državljanke in državljani po letu 1992 končno zaslužimo spremembe na boljše v našem zdravstvenem sistemu.”

Mag. Kozlovič je uvodoma poudarila, da »reforma javnega zdravstva ne pomeni zgolj enostavno spremembo enega zakona, pomeni celoto ukrepov. Ti morajo slediti programskim ciljem SMC kot tudi koalicijskim zavezam v smeri krepitve javnega zdravstva. Zdravje je namreč dobrina, ki se dotika vsakega izmed nas in zato zdravstveno varstvo razumemo kot osnovno in temeljno človekovo pravico. SMC na čelu z ministrico Kolar Celarc ustvarja pogoje, da se ta pravica do javnega zdravstva danes in v bodoče lahko dosledno spoštuje.«

Izpostavila je štiri ključna področja dela za spremembe v zdravstvu:
1. skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu
2. digitalizacija in modernizacija zdravstva
3. izboljšan pravni okvir
4. nujna preventiva v zdravstvu

1. Vsak pacient ima pravico do pravočasne in enakopravne obravnave.

Po besedah uradne govornice je za vlado dr. Mira Cerarja skrajševanje prekomernih čakalnih dob v zdravstvu ključno. Zato se je v letu 2016 vlada posvetila skrajševanju čakalnih dob za storitve, katerih obravnava preko dopustne dobe predstavlja tveganje za poslabšanje zdravja, za kar je namenila 7,9 milijona evrov, za letošnji pilotni projekt skrajševanja pa je vlada namenila dodatnih 20 milijonov evrov. Prejšnji teden je bil sprejet še projekt »Skrajševanje čakalnih dob in uvajanje kakovosti« kot posledica sporazuma s Fidesom, vreden 36 milijonov evrov. Sporazum in dokument pomeni dolgoročni in sistemski vpliv na kakovost v zdravstvu. Pomeni več ur dela s pacienti, hkrati pa so ukrepi usmerjeni v krepitev primarne zdravstvene dejavnosti. »Novost je, da bodo za več dela glede na dosežene rezultate nagrajeni celotni zdravstveni timi, torej tudi medicinske sestre. V SMC se namreč zavedamo, da za kakovostno obravnavo pacientov vsak dan požrtvovalno skrbi raznovrsten zdravstveni tim in pravično je, da se za več dela nagradi prav vse,« je izpostavila uradna govornica Kozlovič.

Novost je, da bodo za več dela glede na dosežene rezultate nagrajeni celotni zdravstveni timi, torej tudi medicinske sestre. V SMC se namreč zavedamo, da za kakovostno obravnavo pacientov vsak dan požrtvovalno skrbi raznovrsten zdravstveni tim in pravično je, da se za več dela nagradi prav vse.

2. V SMC z informatizacijo in digitalizacijo odločno stopamo na pot modernega zdravstvenega sistema

Mag. Kozlovič je poudarila, da je bila šele v letu 2015 uvedena nujna informatizacija slovenskega zdravstva s projektom eZdravje. S tem je bilo omogočeno, da lahko danes elektronsko spremljamo realno število vseh čakajočih in vse čakalne dobe. »Ne drži zavajajoč podatek, da so danes čakalne dobe daljše. Razlika je v tem, da jih zdaj poznamo, prej pa se je o njih govorilo na pamet,« je poudarila uradna govornica in dodala, da šele od leta 2015 vsi izvajalci zdravstvenih storitev poročajo o vpisanih v čakalne sezname. S tem se je vzpostavila preglednost in transparentnost celotnega procesa upravljanja s čakalnimi seznami, pacientu pa je omogočeno, da podatke svojih napotnic lahko preverja na portalu zVEM, kjer ima tudi možnost osebnega naročanja ali odpovedi termina. Mag. Lilijana Kozlovič: »Z uvedbo e-zdravja in e-napotnice SMC odločno koraka po poti modernega slovenskega zdravstva. Digitalizacija je v 21. stoletju nuja, žalosti me, da je slovensko zdravstvo do prihoda SMC živelo v papirnati dobi, kar je prispevalo k birokratizaciji sistema in k nepreglednim in dolgim čakalnim vrstam.«

Z uvedbo e-zdravja in e-napotnice SMC odločno koraka po poti modernega slovenskega zdravstva. Digitalizacija je v 21. stoletju nuja, žalosti me, da je slovensko zdravstvo do prihoda SMC živelo v papirnati dobi, kar je prispevalo k birokratizaciji sistema in k nepreglednim in dolgim čakalnim vrstam.

3. Kakovostni pravni okvir za kakovostno zdravstvo

Mag. Kozlovič je predstavila tudi zakone, ki so v obravnavi ali v pripravi, med drugim novele Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu in Zakon o vodenju in upravljanju javnih zavodov. Hkrati se po besedah uradne govornice SMC izvajajo ukrepi s ciljem optimizacije poslovanja izvajalcev zdravstvenih storitev, zagotovilo pa se je tudi dodatna proračunska sredstva bolnišnicam, s čimer se jih razbremenjuje lastnih vlaganj v objekte in opremo, s tem pa se izboljšata njihovo poslovanje in likvidnost. S spremembo Zakona o zdravniški službi se je pričel postopen prenos nezdravstvenih vsebin na državni proračun, s sklepom vlade pa je bila zagotovljena podlaga za pričetek aktivnosti za pripravo pravne podlage za odkup terjatev iz naslova neplačanih prispevkov. Dolgoročno bo poslovanje javnih zdravstvenih zavodov stabilizirano s sprejemom novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, katerega javna obravnava se je zaključila 19. 3. 2017 in katerega uveljavitev bo zagotovila nove vire za financiranje zdravstvenih programov. Ob tem je predvideno, da bo do leta 2022 državni proračun za zdravstvo zagotovil dodatna sredstva v višini 238,4 milijonov evrov.

4. Namen SMC je graditi varno prihodnost naših državljank in državljanov.

Mag. Kozlovič je poudarila, da v SMC svoj pogled usmerjamo v prihodnost, zato bo SMC jutri na seji vlade podprla Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2020. Ta namreč predvideva pomembne preventivne ukrepe z namenom krepitve zdravja državljank in državljanov. V SMC se zavzemamo za družbo zdravja, zato vemo, da je potrebno zmanjšati delež prebivalcev, ki niso telesno dejavni, zmanjšati število prebivalcev, ki imajo čezmerno telesno maso. Podpiramo Akcijski načrt, ki predvideva ukrepe za zmanjšanje vnosa transmaščob.

»V SMC smo zastavili zdravo smer razvoja našega javnega zdravstvenega sistema. Seveda usklajevanja vseh zainteresiranih deležnikov terjajo veliko poguma, potrpljenja in seveda se tako korenite spremembe ne dogajajo čez noč – iluzorno je pričakovati, da se bodo napake, ki so se kopičile 25 let odpravile s spremembo črk na papirju v tako kratkem obdobju. S spremembami za kakovostno javno zdravstvo bomo nadaljevali,« je zaključila mag. Kozlovič.

V SMC smo zastavili zdravo smer razvoja našega javnega zdravstvenega sistema. Seveda usklajevanja vseh zainteresiranih deležnikov terjajo veliko poguma, potrpljenja in seveda se tako korenite spremembe ne dogajajo čez noč – iluzorno je pričakovati, da se bodo napake, ki so se kopičile 25 let odpravile s spremembo črk na papirju v tako kratkem obdobju. S spremembami za kakovostno javno zdravstvo bomo nadaljevali.

Zdrava smer je edina prava smer za SMC!