Mag. Ksenija Klampfer je ustrezno odpravila pomanjkljivosti reorganizacije centrov za socialno delo

Državni zbor na današnji seji razpravlja o odgovoru ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi z urgentnim in rednim posredovanjem strokovnih služb na terenu v skladu s smernicami reorganizacije centrov za socialno delo iz leta 2018. O tem so poslanci v tem mandatu razpravljali že večkrat.

»Dosedanje razprave so pokazale, da so bili vsi ukrepi in aktivnosti ministrice za delo mag. Ksenije Klampfer, s katerimi je odpravljala in preprečevala pomanjkljivosti lanskoletne reorganizacije centrov za socialno delo, primerni in ustrezni. Uspešno se je soočila s težavami, ki so se pojavljale na začetku reorganizacije in so do določene mere povezane s tem, da sam koncept izvedbe reorganizacije, vsaj v začetnih fazah s strani nekdanjih odgovornih na ministrstvu, ni bil optimalen,« je v predstavitvi stališče poslanske skupine SMC dejala njena namestnica poslanka Janja Sluga.

Po mnenju SMC tako danes ni več potrebe, da iščemo odgovorne za nastale težave, ki so se dogajale v jesenskih mesecih in še nekoliko prej, saj je ministrica mag. Ksenija Klampfer pravočasno sprejela ustrezne ukrepe, ki so stanje normalizirali in stabilizirali: danes zaostankov praktično ni več, kar je najpomembneje. Še naprej pa si želimo, da iz omar na resornem ministrstvu več ne bi padali takšni in drugačni okostnjaki.

Centri za socialno delo so eden najpomembnejših členov zagotavljanja socialne varnosti državljank in državljanov, ki se znajdejo v socialni stiski. Zato mora biti njihovo optimalno, kakovostno in učinkovito delovanje v interesu nas vseh – tako države, predvsem pa družbe kot celote. Eden pomembnejših ciljev zasledovan z reorganizacijo centrov v prejšnjem letu je bil večja vpetost strokovnih delavcev v delo na terenu oziroma v lokalnem okolju. Predolgo se je gradil mit, da bomo socialne stiske učinkovito reševali v pisarnah, za računalniki. Zato je vzpostavitev skupnih strokovnih služb znotraj posameznih centrov pomembna pridobitev.

Še pomembnejša pridobitev pa je, da je v okviru te službe organizirana interventna služba, ki po novem deluje v vsakem od šestnajstih centrov za socialno delo. Interventna služba namreč kot nova naloga centrov za socialno delo izvaja naloge posredovanja v vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije v primerih zaznanega nasilja v družini; ogroženosti otroka; kadar oseba brez popolne poslovne sposobnosti ostane brez varstva in oskrbe ali pa gre za starejšo osebo, ki je brez svojcev in se znajde v hudi stiski. V poslanski skupini SMC zaupamo presoji ministrice, da so odzivi interventne službe v nujnih in neodložljivih primerih ustrezni in sledijo visokim strokovnim merilom ter da strokovne delavke in delavci svoje delo dobro opravljajo.

Opozarjamo, da je zelo pomembno tudi tesno sodelovanje z drugimi akterji, ki so vpeti v reševanje socialnih stisk in zagotavljanje socialne varnosti ogroženih posameznic in posameznikov – predvsem policije in zdravstvenega osebja v zdravstvenih domovih. Ti morajo biti medsebojno obveščeni in poznati delovanje ter pristojnosti interventne službe. Le na ta način se lahko zagotavlja ustrezno in usklajeno delovanje vseh akterjev pri posredovanju v nujnih in neodložljivih primerih.

Nerealno je pričakovati, da bo reorganizacija centrov za socialno delo popolnoma izničila socialne probleme in stiske ljudi. Teren je živo okolje, ki potrebuje predvsem hitre in strokovne odzive pristojnih služb. Ministrica je napovedala redno spremljanje in izvajanje evalvacij na mesečni ravni. Dosedanje korake in ukrepe ocenjujemo za korektne in ustrezne.