Mag. Kozlovič: znižujemo stroške in povečujemo transparentnost informacij javnega značaja

Poslanka mag. Lilijana Kozlovič pozdravlja pripravo Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja, ki niža višino materialnih stroškov za dostop do informacij in povečuje transparentnost. V skladu z uredbo bo lahko organ prosilcu za posredovanje informacije javnega značaja zaračunal materialne stroške, vendar le, če bodo stroški višji od 20 evrov. Pri posredovanju podatkov v elektronski obliki pa se ne zaračunavajo nikakršni stroški, ne glede na njihov obseg, poudarja poslanka.

Mag. Kozlovič izpostavlja, da je cilj nedavno sprejetega zakona in uredbe zagotoviti pravico do enostavne in učinkovite ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja, kar je za poslansko skupino SMC ključnega pomena. Glede na to, da je vse več podatkov javno dostopnih na portalu NIO, kjer so objavljeni obogateni podatki, Ministrstvo za javno upravo izdeluje orodja, s katerimi bodo lahko uporabniki sami brezplačno izdelovali analize. Tako bomo zares omogočili kakovostno uporabo informacij javnega značaja.

Predsednica matičnega parlamentarnega odbora še izpostavlja, da je pomembna novost tudi, da uredba preprečuje zaračunavanje stroškov dela, kar je dopuščal prejšnji zakon. Tudi zato, poudarja poslanka Kozlovič, posamezni organi ne bodo smeli več zaračunavati storitev v po svojih cenikih, ampak bodo lahko uporabljali le javno objavljeni cenik iz te uredbe. Dodatno Vlada RS omogoča organom, da državljanom ponudijo podatke na učinkovit in enostaven način preko svetovnega spleta.

Poslanka Kozlovič pozdravlja začrtano pot Vlade dr. Mira Cerarja k zmanjševanju administrativnega dela v javnem sektorju in povečevanju transparentnosti informacij javnega značaja.