Mag. Branislav Rajić: “Prostora za ideološki boj v zvezi s financiranjem zasebnega šolstva več ne bi smelo biti”

Državni zbor je danes začel z obravnavo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki odpira prvovrstna pravna, politična in na srečo ali razočaranje nekaterih tudi ideološka vprašanja. Ustavno sodišče je leta 2014 sprejelo odločitev, zaradi katere se že pet let skuša spremeniti krovni zakon na področju vzgoje in izobraževanja. Osnovno izhodišče, ki ga v Stranki modernega centra zagovarjamo vse od odločitve ustavnega sodišča, je, da je zasebna pobuda v duhu svobodnega izobraževanja dobrodošlo mesto bogatitve šolskega prostora, a nikakor ne more nadomestiti ali krniti kvalitetnega javnega šolstva in njegove javne mreže. Stališče poslanske skupine SMC je na današnji seji predstavil poslanec, sicer tudi predsednik parlamentarnega odbora za šolstvo, znanost, šport in mladino mag. Branislav Rajić.

V preteklem mandatu smo v SMC ponudili rešitve, ki so implementirale odločbo ustavnega sodišča in ponudile še nekaj več od tega – boljšo pravno osnovo za nadaljnji razvoj tako javnega kot zasebnega šolstva. Osredotočili smo se na oblikovanje takšnih zakonskih pogojev, da bo zasebnih šol ravno prav, da bodo sol in poper v odnosu do javnega šolstva ter da jih za svoje cilje ne bo zlorabljala elita – verska, »bogatunska« ali kakšna tretja. To je še danes možno doseči z omejitvijo šolnin, z enakimi vpisnimi pogoji, s spremljanjem izvajanja programov zasebnih šol in njihovim jasnim zagotavljanjem bogatitve šolskega prostora. A to vse z jasnim zagotavljanjem možnosti izbire, da lahko starši za svoje otroke izberejo najboljše možno izobraževanje, ki se sklada z njihovimi prepričanji. Politična realnost, ki smo ji pri tem bili priča, pa je, da so bile vsebinske razprave o rešitvah potisnjene v ozadje. Ideološke preokupacije so pač bile prehude, da bi etablirane stranke dojele bistvo takratne priložnosti. Pa četudi je Zakonodajno-pravna služba jasno pritrdila, da je takratna novela uresničevala odločbo Ustavnega sodišča. Tudi zato je pomembno, da se bo do aktualnega predloga v naslednjih dneh zakonodajna služba ponovno opredelila, saj s svojimi mnenji pomembno prispeva k iskanju ustavno skladne rešitve.

Parlamentarni spomin nam vseeno ne dopušča, da bi spregledali preprosta dejstva, ki jasno pritrjujejo ideološkim izigravanjem, ki do danes niso nikomur prinesli nič dobrega. Dejstva, kot je na primer to, da je bila za aktualnega ministra in njegovo stranko lani nesprejemljiva kakršnakoli izenačitev financiranja obveznega dela programa zasebnih šol. Z izenačitvijo financiranja obveznega dela programa se je po njihovem takrat namreč rušil koncept javnega šolstva in celo napredka Slovenije. Edina pravilna rešitev je bila sprememba ustave, o kateri danes več nihče ne govori. V SMC nas sicer ta sprememba v načinu razmišljanja veseli, a težko se je znebiti občutka neznosne lahkosti sprenevedanja.

Nekatere rešitve, ki so predlagane v okviru današnje novele, po naši oceni sicer predstavljajo pravo smer in so pravzaprav povzete že iz zakona, ki ga je pripravila bivša ministrica za izobraževanje: govorimo o jasnejši razmejitvi javnoveljavnih programov in programov, ki so pridobili javno veljavnost in ki jih izvajajo zasebne šole; o omejitvi zaračunavanja šolnin za tisti del programa, ki bo v celoti financiran iz javnih sredstev; o enakih vpisnih pogojih; o jasnejši programski raznolikosti programov zasebnih šol v postopku pridobivanja javne veljavnosti; o spremljanju izvajanja programov zasebnih šol in možnosti izbrisa zasebnih izvajalcev iz razvida. Vse to so varovalke, ki jih naš izobraževalni prostor nujno potrebuje, če želimo omogočiti sobivanje in nadaljnji razvoj obeh polov izobraževanja v naši državi – javnega in zasebnega.

Opozarjamo pa, da nikakor ne velja preslišati opozoril, da bodo z novo formulo financiranja otroci, ki obiskujejo zasebne šole in njihovi starši, v slabšem položaju od trenutnega. To po naši oceni ni v duhu odločbe ustavnega sodišča in ni skladno z osnovnim načelom poštenosti in pravičnosti. Skepso izražamo do pogoja, da bodo zasebne šole, v kolikor bodo želele biti financirane iz javnih sredstev, morale imeti vpisane najmanj dva oddelka prvega razreda. Prav tako do pogoja, da bodo morale izvajati vsebine predmetov, ki jih zakon, ki ureja osnovno šolo, določa za javne šole. Ta pogoj je sicer glede na prvotno različico nekoliko omiljen, saj je bila zahteva po izvajanju vseh obveznih predmetov, kot jih izvajajo javne šole, skoraj nerealna.

V poslanski skupini SMC razumemo, da minister za izobraževanje današnje novele ne predlaga s figo v žepu. To pač ne bi bila odgovorna politika, ki jo državljanke in državljani od imenovanih ali izvoljenih funkcionarjev upravičeno pričakujejo. Jasni nameni in intence se bodo skristalizirali že kmalu. Ker je pomembno, da predlog zakona obravnava pristojno parlamentarno telo, na katerem se bodo vse danes izpostavljene dileme vsebinsko podrobneje izčistile, bomo v poslanski skupini SMC podprli sklep, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. A v kolikor do naslednje parlamentarne debate ne bomo imeli jasnih zagotovil, da so predlagane rešitve ustavno skladne, našo končno podporo predlogu zakona postavljamo pod vprašaj. Prostora za ideološki boj na tej temi namreč več ne bi smelo biti.