Lokalni odbor SMC v Kopru predlagal umik točke o 2. tiru z dnevnega reda seje mestne občine

Občinski svetniki Stranke modernega centra Koper in Ankaran Ingrid Kocjančič, Bojan Tavčar, Marin Marasovič, Dragica Vrkič Kozlan in Milivoj Čotar so v skladu s 44. členom poslovnika občinskega sveta MOK podali na občinski seji predlog, da se 1. točka 3. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki se glasi: “Podpora Mestne občine Koper referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper” umakne z dnevnega reda.

Obrazložili so, da je sklic izredne seje neposredna kršitev 2. odstavka 36. člena statuta MOK, ki določa, da »izredno sejo skliče župan, kadar ni pogojev za sklic redne seje in ko bi neodločanje o posameznih zadevah utegnilo povzročiti škodo.« Torej morata biti izpolnjena dva pogoja: da redne seje ni mogoče sklicati in da vsebina o kateri se odloča povzroča škodo občini. Vabilu manjka vsakršna obrazložitev, kakšno škodo utegne povzročiti občini ne odločanje o tej točki. Poleg tega je tako hitenje povsem od več, saj bo občinski svet imel v četrtek 25. 5. 2017 redno sejo.

“Občinski svetniki, ki smo bili izvoljeni na listi SMC vemo, da predlagana točka dnevnega reda presega pristojnosti, ki jih ima občinski svet. Gre za kršitev 27. člena statuta MOK in kršitev 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, saj navedena predpisa ne dajeta občinskemu svetu pristojnosti, da bi le-ta odločal o podpori občine določenemu referendumskemu vprašanju, ker to tudi ni pravica občine ampak zlasti državljanov. Enostavno povedano: gre za zadevo, ki je izven pristojnosti občine in kršitev 140. člena Ustave Republike Slovenije, saj je zakonodajni referendum državna zadeva.

Nadalje pa ocenjujemo, da je odločanje o takem vprašanju v nasprotju s 16. členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, saj občina kot temeljna samoupravna lokalna skupnost (torej kot institucija) ne more in ne sme biti pobudnik referenduma, zato je podpora kakršnemukoli referendumu nezakonita.
Seveda povsem dopuščamo in spoštujemo pravico do referenduma, ki pripada vsem državljankam in državljanom, kakor tudi pravico, da se do tega vprašanja opredelijo politične stranke. Ne moremo pa pristati na sodelovanje pri odločitvi, ki bi pomenila, da občani Mestne občine Koper preko občinskega sveta podpirajo referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper.

Apelirali bomo na vse občinske svetnice in občinske svetnike, da pred sprejemom odločitve še enkrat proučijo navedene določbe predpisov in glede na rezultat premisleka sprejmejo odločitev z odgovornostjo.

V primeru, da točka ne bo umaknjena iz dnevnega reda in se bo izredna seja vseeno nadaljevala, bomo svetniki Stranke modernega centra tako nezakonito sejo obstruirali.”

Poslanec SMC Marko Ferluga:

Člani Lokalnega odbora SMC Koper in Ankaran smo odločeni, da moramo še letos pričeti z gradnjo 2.tira, saj gre za ključen, primorski, slovenski in vseevropski projekt, s katerim se že predolgo odlaša. Skupaj s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem bomo storili vse, da se po 25 letih uresniči tisto, kar smo si Istrani, Primorci in Slovenci želeli – da se zgradi 2. tir. Da se omogoči razvoj Luke Koper, da se Slovenija uvrsti v svetovni infrastrukturni zemljevid.
Odločitev, da se gradi samo en tir in kje poteka trasa je bila na Vladi sprejeta 2005. Tedaj so s tem soglašale prav vse občine, ki so bile vključene v pripravo prostorskega državnega načrta. Danes je Mestna občina Koper proti, ostale občine molčijo, kar je tudi pomenljivo. To pove, da se želi z referendumom uresničiti druge, politične interese in ne interesi Luke Koper, Primorske in Slovenije, kar dokazuje tudi oviranje razvoja Luke Koper s pritožbo zoper podaljšanje prvega pomola.

ENOTIRNOST – DVOTIRNOST PROGE

 • 20 let so se različne vlade o tem pogovarjale. Prevladala in sprejeta je bila odločitev o enotirnosti, kar je bilo razmišljanje brez vizije in danes se tega zavedajo vsi tisti, ki so se tako odločili in tisti, ki so to podprli.
 • Ministrstvo za infrastrukturo in minister Gašperšič so to takoj razumeli in od samega začetka razmišljali, da se servisni tunel pripravi tako, da je možno v njem zgraditi še drugo progo. Po ogledu proge je to absolutno podprl tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, ker se zaveda v kakšnih pogojih živijo krajani ob progi in tudi zato, ker ima vizijo.
 • MZI tudi na pobudo civilne iniciative s katero vodimo konstanten dialog, preučuje kaj bi širjenje servisne cevi pomenilo s finančnega vidika, časa priprave projekta in spremembe gradbenega dovoljenja ter z vidika vpliva na okolje. Do konca meseca maja bo znani odgovori in bo javnost z njimi seznanjena.
 • Imamo gradbeno dovoljenje in pomembno je na njegovi podlagi pridobiti finančna sredstva in pričeti z gradnjo, obenem pa storiti vse, da se omogoči izgradnja dveh prog. Zaustavitev projekta v tem trenutku bi pomenilo prestavitev gradnje za vsaj 5 let.
 • Ali se zavedamo kakšno škodo bi se s tem povzročili Luki Koper in Sloveniji?

CENA PROJEKTA

 • Z revizijo vrednosti projekta je bila določena zgornja cena projekta.
 • Končna cena, ki bo v vsakem primeru nižja, bo določena šele z mednarodnim razpisom za izbor izvajalca. Uzakonjeno imamo tudi obratno dražbo, izbran bo tisti, ki bo kakovost zagotovil z najnižjo ceno.

IZGRADNJA Z LASTNIMI SREDSTVI IN SODELOVANJE ZALEDNIH DRŽAV

 • Finančna konstrukcija izgradnje drugega tira je naša vizija. Finančno breme in odgovornost zanj ne bo v celoti obremenjevalo naših davkoplačevalcev kot je bilo to pri TEŠ 6. Pridobitev evropskih sredstev je nujna, če želimo istočasno zagotoviti sredstva in izboljšati storitve ljudem za zdravstvo, šolstvo, dvigniti pokojnine, znižati število tistih, ki so na pragu revščine. Uvedeno fiskalno pravilo preprečuje, da bi se država zadolžila v takem obsegu.
 • Del sredstev bo zagotovila država iz proračuna, del evropskih sredstev bo nepovratnih, del bo ugodni krediti iz evropske investicijske banke.
 • S sodelovanjem zalednih držav (Češke, Slovaške in Madžarske) postane projekt mednaroden in omogoča pridobitev več evropskih sredstev, kot, če se na razpis prijavi le Slovenija. Pogajanja potekajo z Madžarko, Slovaško in Češko in bo z dogovori javnost seznanjena. Zaledne države bodo v projektu sodelovale na način, ki bo zagotavljal, da Luka Koper in infrastruktura ostaneta brezpogojno v slovenski lasti. Insinuacije o zagotovljeni obrestni meri in donosu Madžarki je čista špekulacija. Pogajanja šele potekajo. Sklenjene pogodbe s temi državami pa mora na koncu potrditi DZ RS.
 • Zakon o izgradnji drugega tira je pomemben tudi zato, ker je podjetje 2TDK z njim določeno kot investitor. V primeru, če se prijavi investitor je za pridobivanje evropskih sredstev veliko boljše izhodišče kot če se prijavi Republika Slovenija kot država.
 • Nad projektom je zagotovljen tako interni kot eksterni nadzor. Po predlogu civilne iniciative bo nadzor nad finančno izvedbo projekta poleg uradnih institucij Republike Slovenije, agencije Jassper, Evropske investicijske banke, izvajal tudi en predstavnik civilne iniciative.
 • Naj na koncu povemo, da je Evropska komisija pozvala Ministrstvo za infrastrukturo, da finančno konstrukcijo kot je pripravljena, predstavi v tej instituciji kot primer dobre prakse. Njeno prednost torej prepoznavajo vsi drugi, pobudniki referenduma pa tega ne vidijo.

SMC KOPER IN ANKARAN:

Člani SMC Koper in Ankaran pozivamo k razumu, k prenehanju zavajanja ljudi in njihovi manipulaciji, kar sedanja dejanja pobudnikov referenduma in podpornikov referenduma so. Več kot očitno je, da se določene politične stranke in skupine ne izrečejo na glas, v resnici pa držijo roko v vreči skupaj s pobudniki. Istrane in Primorce pozivamo, da razmislimo sami pri sebi : Ali želimo, da se Luka Koper razvija? Ali želimo, da se končno izgradi drugi tir? Člani Stranke modernega centra smo odločeni, da bomo to storili.

Posnetek tiskovne konference si lahko ogledate TUKAJ.