Lokalni odbor SMC Izola s pozivom županu Markočiču k ukrepanju zaradi blokade računa občine

Občina Izola je v teh dneh prejela sklep o izvršbi, zaradi česar ima trenutno blokiran račun, tako pa naj bi bilo vse dotlej, dokler ne bo poravnan skoraj 1,9 milijona visok dolg do podjetja R Mercuri.

Lokalni odbor SMC Izola je bil v preteklem mandatu eden od petih partnerjev koalicije pod vodstvom Lokalnega odbora SD Izola in njenega župana mag. Igorja Kolenca. V lokalnem odboru SMC Izola smo bili o tem primeru in njenem razpletu, pravzaprav aferi mandata 2014 – 2018, obveščeni iz medijev. Še pred lokalnimi volitvami je župan Kolenc konec avgusta 2018 na tiskovni konferenci dejal, da občino zapušča s “stabiliziranim proračunom” in z načrtovanim 1,8 milijona evrov visokim presežkom.

Izkazalo pa se je, da občina na svojem računu januarja ni imela zadostnih sredstev niti za plače, pod vprašajem je financiranje večjih investicijskih projektov, zlasti na podeželju. Zaradi te tožbe bi morala občina preventivno in pravočasno oblikovati ustrezno rezervacijo sredstev v proračunu. Gregor Perič, poslanec Državnega zbora in v prejšnjem mandatu poklicni podžupan, o poteku zadeve ni bil seznanjen ne s strani župana ne direktorja občinske uprave.

»Še kot občinski svetnik sem septembra 2018 na zadnji seji mandata predlagal amandma k rebalansu proračuna 2018, s katerim sem želel preprečiti, da stare finančne obveznosti padejo na novega župana. Predlog, z izjemo SMC, ni bil deležen podpore niti s strani “trde” opozicije niti s strani sedanjega župana, ki je bil tedaj del “mehkejše” opozicije,« je poudaril bivši podžupan Perič.

Na podlagi zgoraj navedenega v Lokalnem odboru SMC Izola pozivamo župana Danila Markočiča, da v najkrajšem času (v roku 7 dni) skliče izredno sejo občinskega sveta in predstavi kronologijo afere od leta 2005 do danes. Obenem naj seznani občinski svet in izolsko javnost, kako bodo odpravili problem blokade računa občine in kako se bo v tem obdobju financiralo javne socialne programe (vrtce, osnovne šole, pomoč na domu, športna in kulturna društva ipd.), ki ne morejo čakati v nedogled na denar. Ali pa morda namerava občina uvesti zaprtje uradov po vzoru ameriškega predsednika Trumpa?

Hkrati pričakujemo, da bo župan Markočič občinskemu svetu predlagal sklep, da se opravi pravna revizija primera med letoma 2005 in 2019 in da se preveri, če ni morda prišlo do ravnanj, ki bi nakazovala na sum kaznivih dejanjih posameznih funkcionarjev, zaposlenih in zunanjih izvajalcev občine v tem obdobju. Za pravno revizijo naj se angažira odvetniško pisarno, ki v tem obdobju z občino ni sodelovala, nadzorni svet pa naj izvede nadzor javne porabe. Predlagamo tudi, da občinski svet ustanovi preiskovalno komisijo za ugotovitev morebitne politične odgovornosti funkcionarjev.

Od župana Markočiča tudi pričakujemo, da javnost obvesti, če je bivši župan Kolenc že sredi leta 2018, nekaj mesecev pred iztekom pogodbe o zaposlitvi, res sklenil aneks s podaljšanjem delovnega razmerja direktorju občinske uprave Marku Unterlechnerju. Zanima nas, za koliko časa naj bi bilo sklenjeno to podaljšanje in ali res drži informacija, da je v aneksu predvidena odpravnina bivšemu direktorju v višini 30.000 €, po nekaterih informacijah celo od prvotno predvidenih približno 40.000 €? Ali je bila odpravnina res izplačana in v kolikšni višini? Ali meni, da je bila ta pogodba zakonita in če se izkaže, da ni bila, kaj namerava storiti?