Lokalni odbor Hrastnik praznoval 1. obletnico delovanja

Člani in članice Lokalnega odbora SMC Hrastnik in simpatizerji so v okviru 1. obletnice delovanja organizirali piknik v Gorah. Predsednica lokalnega odbora Maša Kovač je v nagovoru udeležencem izrazila veselje, da so se srečali in se spomnila začetkov pred enim letom: “Takrat gruča neznanih obrazov, s pretežno nepolitičnimi izkušnjami, smo kaj hitro ugotovili, da je napočil čas za spremembe. Spremembe, ki bodo nam in našim bodočim rodovom prinesle boljše življenje.”

Predsednica Maša Kovač je izpostavila dober rezultat na lanskih lokalnih volitvah, kjer so dosegli drugo mesto in tri svetniška mesta v Občinskem svetu ter dober rezultat SMC kandidata za župana, g. Šabanoviča, ki je pokazal, da “nam ljudje zaupajo in svojo prihodnost delno prenašajo tudi v naše roke.” Dejala je tudi, da dober rezultat ne pomeni le neizmernega veselja, ampak tudi obvezo do vseh volivcev, da izpolnijo to, kar so v predvolilnem času obljubili. Preko dela v občinskem svetu, občinskih odborih in komisijah, nadzornem odboru in svetih posameznih občinskih institucij so sledili svojim temeljim načelom in vrednotam: poštenosti, iskrenosti in medsebojnemu sodelovanju.

Izpostavila je številne pobude, predloge in ideje, ki so jih podali in ki jih postopoma uresničujejo:

– Lokalni odbor je argumentirano izrazil nezadovoljstvo z delom RCR, kar je vsekakor delno pripomoglo tudi k temu, da se sedaj ustanavlja nova Zasavska razvojna agencija, katere delo bo bolj transparentno in naj bi prinašalo večji učinek glede na porabljena finančna sredstva;
– Podjetniki so do sedaj plačevali dvojne cene stroškov ogrevanja in tople vode. Njihova pobuda je pripeljala do reakcije, da bodo ti stroški za podjetnike od sedaj naprej isti, kot jih plačujejo gospodinjstva;
– Pobude so pripomogle k temu, da se je v Občini Hrastnik pričelo intenzivneje delati na projektu obnove Osnovne šole na Dolu pri Hrastniku;
– Na predlog naše svetnice se je nagrada ob rojstvu otroka dvignila s prejšnjih 100 na 150 €;
– Delna ureditev varnejšega prehoda čez cesto v centru Dola pri Hrastniku je tudi delna zasluga njihovih pobud;
– Širitev ceste na Poti Josipa Brinarja (od končne avtobusne postaje pri Janezu) bo deležna širitve v naslednjem letu, ko bo KSP na tej cesti izvajala vodovodna priključna dela;
– Na pobudo lokalnega odbora in ob pomoči vodstva stranke so se začeli izvajati premiki pri nadaljevanju posameznih občinskih projektov, ki so obstali, prav tako pa se bodo začela aktivneje razreševati posamezna problemska področja naše občine, med drugim pobude za pričetek razreševanje problematike cestne povezave Hrastnik – Zidani most in za čimprejšnji začetek gradnje hidroelektrarn na srednji Savi.

Ob koncu se je osebno zahvalila vsem članom za vse spodbude in čas, ki so ga preživeli skupaj.