LO Laško v sodelovanju s poslanko Janjo Sluga organiziral omizje na temo protipoplavne varnosti v njihovem okolju

V Laškem je potekala okrogla miza na temo protipoplavne varnosti Laškega, ki jo je v sodelovanju s poslanko SMC Janjo Sluga organiziral lokalni odbor SMC Laško. Na omizju je bila prisotna ministrica za okolje in prostor Irena Majcen ter direktor agencije za vode Tomaž Prohinar.

Prisotni so se strinjali, da je poplavna varnost v Laškem ena od ključnih tem, ter da vlada aktivno dela na reševanju proti poplavne varnosti. V ta namen je bila ustanovljena agencija za vode, ki je nastala kot rezultat razumevanja te problematike ter bo zagotavljala celostno upravljanje z vodami ter izvajala prihodnje investicijske projekte. V sklopu tega se pripravlja celostna hidrološko-hidravlična študija, ki bo dokončana v prihodnjih mesecih in bo služila kot osnova za nadaljnje aktivnosti.

Vlada je zagotovila 25 milijonov evrov za nujna vzdrževalna dela na področju protipoplavne varnosti, celostna investicija na področju Savinje pa je vredna 45 milijonov evrov. V zadnjem letu so se izvedli tudi nekateri ukrepi v vrednosti 800.000 evrov, kot je urejanje vodotokov v tem delu. Za celostno ureditev protipoplavne varnosti se predvideva delo v treh etapah s ciljem drastične izboljšave razmer ter varnosti na območju Laškega. Del teh sredstev se namerava pridobiti tudi preko EU sredstev, za kar se že pripravlja vloga.

Številni prebivalci, predstavniki lokalne skupnosti ter civilne zaščite in gasilci, so predstavili konkretne probleme ter predloge rešitev. Vsi prisotni so se strinjali, da so takšna omizja dobrodošla, ter da prispevajo k večjemu zavedanju dejanskega problema in iskanju rešitev. Stranka SMC bo se naprej glavni protagonist aktivnosti na področju reševanja protipoplavne varnosti, saj se zavedamo pomembnosti, da prebivalcem zagotovimo varno in kvalitetno življenjsko okolje.

IMG_20160609_171040