Leto 2015 rekordno za slovenski turizem; tudi letos nam kaže dobro

V turističnih nastanitvenih objektih so v maju 2016 zabeležili več kot 803.000 turističnih prenočitev ali za 2 % več kot v maju 2015. V prvih petih mesecih leta 2016 smo zabeležili več kot 1,3 milijona prihodov turistov, to je za 8 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta (domačih za 5 %, tujih za 10 % več). Ti so skupaj ustvarili skoraj 3.300.000 prenočitev ali za 6 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta (domači za 2 %, tuji za 8 % več).

Domači turisti so v Sloveniji v maju 2016 ustvarili 31 % turističnih prenočitev, tuji 69 %. Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v maju 2016 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili: Avstrija (17 %), Nemčija (16 %), Italija (10 %) in Združeno kraljestvo ter Združene države (iz vsake po 4 %).

V maju 2016 je bilo turistom v različnih turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji skupaj na voljo skoraj 38.000 razpoložljivih enot (sob, apartmajev, hiš, koč, bungalovov, parcel za kampiranje, privezov za plovila) s več kot 103.000 ležišči. V hotelih jim je bilo na voljo 40 % vseh turističnih ležišč (stalnih in pomožnih), v kampih 22 %, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah pa 7 %. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 48-odstotno, hotelske sobe pa 56-odstotno (neto zasedenost).

Slide18

V hotelih je bilo v maju 2016 ustvarjenih 65 %, v kampih 12 %, v apartmajskih in počitniških naseljih 5 % prenočitev turistov.  Največ prenočitev turistov so v maju 2016 zabeležile zdraviliške občine (29 % ali skoraj 230.000), za njimi pa gorske občine (22 % ali skoraj 175.000).

Največ prenočitev (14 %) je bilo ustvarjenih v občinah Ljubljana in Piran. Sledile so občine Bled (8 %), Brežice in Moravske Toplice (v vsaki po 5 % vseh prenočitev) ter Kranjska Gora (3 % vseh prenočitev).

Več podatkov na podatkovnem portalu SI-STAT lahko najdete TUKAJ.