Majhna sprememba velikega pomena za javna (zlasti portoroško) letališča

Državni zbor obravnava novelo Zakona o letalstvu, ki uvaja manjšo, a pomembno spremembo. Ta se nanaša na možnost dodelitve državne pomoči za obratovanje ter razširitev oblik izvajanja storitev javnih letališč. Sprememba odpira vrata možnosti, da javna letališča pridobijo državno pomoč, kar je pomembno zlasti za portoroško letališče, ki se nahaja v izjemno težkem poslovnem položaju.

»Poslanska skupina SMC podpira takšno spremembo« je dejal poslanec mag. Bojan Krajnc, ter nadaljeval: »Zaradi izboljšanja ponudbe in dviga konkurenčnosti letališč je namreč nujno potrebno razširiti oblike izvajanja storitev na način, da letališča ne bodo obratovala samo v pogojih gospodarske javne službe. Taka ureditev letališčem v Sloveniji namreč ne daje možnosti enakopravnega ekonomskega razvoja, kot ga imajo lahko primerljiva letališča v Evropi. Zato se v predlogu poleg oblik gospodarske javne službe uvajajo tudi oblike služb, ki se izvajajo pod pogoji javno-zasebnega partnerstva.

Nove predlagane statusne oblike izvajanj storitev bodo omogočile boljšo povezavo z evropskimi regijami, ter povečale pomen regionalnih letališč pri izboljšanju mobilnosti in njihovega prispevka k področju turizma, ki se je izkazal za odpornega proti gospodarski krizi. S sprejetjem novele Zakona o letalstvu se izognemo negativnim posledicam, ki bi nastale zaradi nedelovanja letališča. Ta sprememba zakonodaje namreč ustvarja pogoje za zagotavljanje konkurenčnosti slovenskih letališč državnega pomena, ki so v strateških dokumentih države določeni kot strateško pomembna letališča, ter katera država nujno potrebuje za zagotavljanje javnega interesa, mobilnosti prebivalstva in gospodarskih potreb.»

V Sloveniji imamo tri javna letališča: Letališče Jožeta Pučnika, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož. Vsa tri so opredeljena kot strateško pomembna letališča, ki jih potrebujemo za zagotavljanje javnega interesa, mobilnosti prebivalstva in gospodarskih potreb.

Zakon o letalstvu v 158. členu določa, da v kolikor se obratovanje javnega letališča ne more zagotoviti v obsegu in na način, ki je potreben za zagotovitev javnega interesa, ga lahko za letališče državnega pomena zagotovi vlada. Ministrstvo za infrastrukturo zato z namenom da se preprečijo negativne posledice zaradi nedelovanja letališča Portorož predlaga spremembe Zakona o letalstvu, saj z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti obratovanja na varen, reden in nemoten način.

Mag. Bojan Krajnc je stališče poslanske skupine zaključil z besedami: »civilno letalstvo lahko samo s strateškim razvojem, poleg zagotavljanja javnega interesa varnega prevoza potnikov in blaga, pozitivno vpliva tudi na rast in razvoj slovenskega gospodarstva ter blaginjo vseh prebivalcev Republike Slovenije.«