Poslanec Škodnik na razstavi Čar lesa: “Mladim generacijam polagam na srce, da razmišljajo o lesu kot neizmerni priložnosti za vse nas”

Vodja poslanske skupine SMC dr. Simona Kustec Lipicer ter poslanca Ivan Škodnik in Simon Zajc so se danes v Cankarjevem domu udeležili odprtja razstave Čar lesa.


4

Poslanec Ivan Škodnik je v svojem nagovoru številnim prisotnim izpostavil, da mu je »današnja prireditev še posebej blizu, saj si tudi sam – sedaj kot poslanec, pred tem pa kot učitelj – prizadeva, da bi ljudem predstavil izjemen potencial lesa, različne možnosti uporabe lesa in v ljudeh vzpodbudil pozitiven odnos do tega našega naravnega bogastva«. Opozoril je, da je potrebno z ozaveščanjem o trajnostnem razvoju in o krasnem naravnem materialu, kakršen les gotovo je, začeti že zgodaj. Samo tako bodo namreč naši mladi lahko v prihodnosti razumeli in znali izkoristiti ves potencial, ki ga nam les ponuja. Slovenija je dežela gozdov, dežela lesa, neizmerno škoda bi bila, če ga ne bi izkoristili. »Mladim generacijam tako polagam na srce, da razmišljajo o lesu kot neizmerni priložnosti za vse nas«, je še dodal poslanec Škodnik.

2

V nadaljevanju govora je poslanec poudaril, da je »les naša strateška surovina«. Država je sicer lani, tudi s pomočjo poslancev in s pomočjo dr. Cerarja in ministra Počivalška, storila pomemben korak, ko je ustanovila podjetje, ki se ukvarja samo z upravljanjem državnega gozda. Tudi zaradi te poteze, izpostavlja poslanec Škodnik, se »miselnost o samoumevnosti in potencialnosti uporabe lesa, počasi spreminja«.
1

V Sloveniji imamo kar nekaj podjetij, ki izjemno prosperirajo z izdelki iz lesa in orjejo ledino na tem področju. Leseni izdelki danes niso več samo pohištvo, je izpostavil poslanec Škodnik in pristotne spomnil na nekaj inovativnih izdelkov: na njegov metuljček iz lesa, na lesene hiše, lesena očala, ostale visoko tehnološke proizvode. Ob tem je poudaril, da bi morali »vse svoje moči usmeriti v skupen cilj, ki je, da se slovenska industrija preusmeri v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo«.

Nadalje pa moramo te proizvode biti sposobni prodati ne samo v Sloveniji, ampak po celotnem svetu, je povedal poslanec Škodnik in dodal, da je zato ključno ozaveščanje potrošnikov o tej izjemni naravni surovini in spodbuditi porabo lesnih proizvodov. Izvoza lesa namreč nikoli v celoti ne moremo preprečiti, lahko pa vzpodbudimo domačo uporabo in porabo. Za kurjavo bi morali uporabljati le tisti ostanek lesa, ki ni uporaben za dodano vrednost tega bogastva, je opozoril poslanec.

5

Poslanec Škodnik je v svojem govoru izpostavil še pomembno povezavo lesarske stroke z ostalimi panogami, predvsem z gradbeno in arhitekturno panogo. Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, hkrati pa pri nas ohranjamo in razvijamo bogata tradicionalna ter sodobna znanja o obdelavi lesa in izvedbi lesenih konstrukcij. Če vse to združimo z vrhunskimi projektantskimi izkušnjami in arhitekturnimi rešitvami, dobimo zgodbo o uspehu, ki jo že pišejo slovenski proizvajalci lesenih stavb tako doma kot v tujini. Poslanec Škodnik je prepričan, da ima »gradnja iz lesa v Sloveniji še bogato prihodnost in, da tu računa predvsem danes prisotne učence in učenke na prireditvi Čar lesa.

Več o prireditvi: https://carlesadotsi.wordpress.com/

3