Kustec Lipicerjeva: Delamo vse na tem, da ne bo treba razglasiti izrednih razmer

Vrh koalicije je danes razmere v Sloveniji zaradi prihoda prebežnikov ocenil za izjemno težke in resne. “Tako bo vlada v okviru veljavne zakonodaje po potrebi dopolnila usmeritve sodelovanja vojske in policije,” je povedala vodja poslancev SMC dr. Simona Kustec Lipicer, ki je poudarila, da delajo vse na tem, da ne bo treba razglasiti izrednih razmer. Spomnila je tudi, da na podlagi veljavne zakonodaje in vladnih usmeritev sodelovanje med vojsko policijo že poteka.

Danes so se dogovorili, da vlada pregleda navodila in po potrebi dopolni glede na nove okoliščine, ki pomenijo tudi še večjo pomoč vojske policiji. V primeru, da se razmere drastično poslabšajo, ustava natančno definira tudi roke in postopke v takih primerih. “Varovalke so v ustavi določene zato, ker se varuje demokracijo in delitev oblasti, “je pojasnila Kustec Lipicer. V primeru, da je treba tovrstne roke preseči, je treba aktivirati 92. člen ustave, torej stanje izrednih razmer, ki se razglasijo, kadar velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države. O razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odloča na predlog vlade državni zbor. DZ odloči o uporabi obrambnih sil.

Dopolnitev zakona o obrambi, ki jo je DZ sprejel v sredo ponoči in na podlagi katerih bi DZ na predlog vlade lahko dal dodatna pooblastila vojski pri varovanju državne meje, bo namreč v skladu z zakonodajo začela veljati šele prihodnji teden. Kustec Lipicer je dejala, da je DZ v stalni pripravljenosti, da bo v okviru svojih pristojnosti kadarkoli in na kakršen koli način pristopil k sodelovanju pri reševanju te problematike v zvezi z migranti. “Osrednja pozornost usmerjena v dnevne odzive in ukrepe,” je dodala.

Sicer je spomnila na prihod evropskega komisarja za migracije Dimitrisa Avramopulosa. V tem kontekstu bo po njenih besedah vlada intenzivirala do skrajnosti tudi aktivnosti v mednarodnem sodelovanju in diplomatskih kontaktih. Vloge za pomoč EU so ministrstva že pripravila.

Na vrhu koalicije pred današnjo sejo vlade je sodeloval tudi predsednik DZ dr. Milan Brglez.