Krepitev Evropskega raziskovalnega prostora in enakost spolov

V četrtek, 8.7.2021 se je ministrica prof. dr. Simona Kustec udeležila virtualne konference “Krepitev Evropskega raziskovalnega prostora in enakost spolov”. Gre za dvodnevni dogodek, ki državam članicam, financerjem raziskav, strokovnjakom ERA in drugim strokovnim organizacijam nudi platformo za razmislek in razpravo o nedavnem napredku na področju enakosti spolov, kot tudi za vizijo o novih potrebah in izzivih, ki jih je potrebno nasloviti v okviru novega Evropskega raziskovalnega prostora. Gre za skupno konferenco slovenskega predsedstva Svetu EU in EU projekta Genderation (MIZŠ je partner v projektu).

Srečanje je bilo prvo v katerem se je ministrica pokazala v vlogi predsedujoče Svetu EU in skupaj z komisarko Mariyo Gabriel nagovorila udeležence na konferenci. “Neenakost je še vedno zelo prisotna, zato je spodbujanje enakosti naša prioriteta v času predsedovanja Slovenije Svetu EU”, je povedala ministrica.

Na konferenci je bil predstavljen tudi osnutek Ljubljanske deklaracije za enakost spolov v R&R z namenom, da bi skupaj določili prihodnje ključne izzive in prioritete Evropskega raziskovalnega prostora ter, v okviru le-teh, tudi priporočila oziroma zaveze za države članice.

Ministrica je v uvodnem nagovoru še izpostavila, da so: »V zadnjih letih države članice, Evropska komisija in raziskovalne institucije izvedle pomembne pobude za spodbujanje enakosti spolov pri raziskavah in inovacijah v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA). Ta prizadevanja se morajo nadaljevati in razširiti, da bi raziskave in inovacije prispevale k odpornosti in kakovosti naših demokratičnih institucij, pa tudi trajnosti in konkurenčnosti znotraj in zunaj EU«.

Konferenca se je odvijala tudi, 9.7.2021, ko so na panelih sodelovali predstavniki financerskih organizacij (RFO). Razprava je bila usmerjena na izmenjave izkušenj in dobrih praks, kot tudi na prihodnje izzive na področju financiranja raziskav. Panel so sestavljali predstavniki tako bolj izkušenih organizacij, kot tudi manj izkušenih, ob tem je bila uravnotežena tudi geografska pokritost.