Krepimo socialno odgovorno javno naročanje, ki ščiti pravice delavcev

Država se mora zavzemati za najvišje standarde pri uresničevanju in varovanju človekovih pravic in pravic delavcev. Zato so poslanci SMC v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o javnem naročanju, ki je na 38. zasedanju Državnega zbora s podporo uspešno prestala zakonodajni postopek. Novela zakona bo zagotovila večjo zaščito delavcev, ki jim delodajalci kršijo pravice in celo na ta račun pridobivajo posle. »Gre za primere, na katere je bilo v javnosti večkrat opozorjeno tudi s strani Delavske svetovalnice,« je ob sprejemu novele poudarila prvopodpisana pod zakon, poslanka Janja Sluga.

V praksi smo bili večkrat priča, ko je javni naročnik ugotovil evidentne kršitve zakonodaje s strani izvajalca javnega naročila, a se ob tem ni ustrezno ukrepalo. Z novelo zato uvajamo spremembe, s katerimi želimo doseči socialno odgovorno javno naročanje. »Zavzemamo se, da mora biti vodilo zakona o javnem naročanju in javnega naročanja na sploh spoštovanje določb socialnega in delovnega prava,« je poudarila poslanka Sluga.

Ključna sprememba, ki jih prinaša sprejeta novela Zakona o javnem naročanju, je bolj natančna ureditev socialne klavzule. Nadalje pa pri 82 delovno najbolj intenzivnih storitvah, kot so na primer gostinske storitve, čiščenje, varovanje, uvaja polletno preverjanje obveznih pogojev za izključitev izvajalca javnega naročila. Uvajajo pa se tudi dodatna socialna merila, ki ji mora naročnik vedno upoštevati, ko naroča storitve, ki so v predlogu zakona identificirane kot kritične delovno intenzivne storitve.