Koroška poslanca organizirala posvet na temo 3. razvojne osi, infrastrukturnih projektov in izgradnje omrežja za širokopasovni internet

Koroška poslanca Danilo Anton Ranc in Ivan Škodnik sta v Dravograd povabila predstavnike ministrstev ter druge nosilce infrastrukturnih projektov. Osrednja tema pogovora je bila tretja razvojna os na Koroško v povezavi z izgradnjo omrežja za širokopasovni internet ter izgradnja daljnovodov za oskrbo Metala Ravne in TAB Mežica z električne energijo. Državni sekretar mag. Klemen Potisek je prisotne seznanil s prizadevanji medresorske delovne skupine na ministrstvu za infrastrukturo, ki želi na državnem nivoju povezati infrastrukturne projekte na cestnem, energetskem in na področju telekomunikacij. Člani delovne skupine za tretjo razvojno os – Zvonko Zavašnik, predstavnik ministrstva za infrastrukturo, Janez Kušnik, direktor projektov na DARS-u in dr. Matic Tasič, zagotavljajo da je napredek pri projektu največji na odseku Velenje-Slovenj Gradec.

Danilo Anton Ranc je v razpravi zavzel naslednje stališče: »Pričakujem fazno izvedbo projekta, ne želimo, da se čaka na umešanje v prostor na trasi Velenje-Šentrupert, saj je trasa Velenje-Slovenj Gradec že umeščena.« Zavašnik z ministrstva za infrastrukturo pa je poudaril: »Gradnja na obeh odsekih, torej vse od Šentruperta do Dravograda do Slovenj Gradca, se bo pričela leta 2018. Julija letos bo razgrnitev trase na odseku Šentrupert Velenje. Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije je podpisana z DARS-om, prav tako so zagotovljena tudi sredstva. Vzporedno se pripravlja poroštveni zakon za financiranje tretje razvojne osi.«

Ivan Škodnik ja v razpravi poudaril, da projekt tretje razvojne osi podpirajo koroške gospodarske družbe, ki bodo lahko z ustrezno infrastrukturo izvedle večje investicijske projekte: “V večjih Koroških podjetjih se v naslednjih letih obeta skupno preko 500 delovnih mest, med katerimi bo tudi za visoko izobražen kader.”

IMG_3614

Janez Kušnik je dodal: »Na DARSU proučujemo variante in faznost izvedbe projekta, zato smo naročili študijo širših ekonomskih učinkov pri Inštitutu za ekonomski razvoj. Tretja razvojna os je namreč projekt, ki bo z multiplikativnimi omogočal razvoj koroške regije in enakomeren razvoj Slovenija.« Danilo Anton Ranc je spomnil, da sta slovenska vlada in ministrstvo za infrastrukturo projekt tretje razvojne osi uvrstili med pomembne strateške projekte: “Za Koroško je tretja razvojna os pomembna tako z vidika gospodarskega razvoja, kot tudi ustvarjanja novih delovnih mest, privabljanja turistov in zadrževanja mladih Korošic in Korošcev doma.”

Tudi župan občine Prevalje dr. Matic Tasič je poudaril pomen tretje razvojne osi za aktualno investicijo v Novartisa, zato pričakuje povečanje aktivnosti ministrstev pri izgradnji vseh infrastrukturnih projektov.

IMG_3616

Domen Božeglav z Ministrstva za šolstvo pa je pozval občine na prijavo za izgradnjo optičnega omrežja na t.i. Junckerjev paket. Prisotni si veliko obetajo od aktivnosti projektne delovne skupine, ki povezuje izvajalce in deležnike pri realizaciji tretje razvojne osi, prav tako pričakujejo redno sestajanje delovne skupine in proaktivno povezovanje vseh deležnikov pomembnih za izvajanje projekta.

Poleg 3. ravojne osi so udeženci razpravljali tudi o umeščanju daljnovoda za potrebe TAB Mežica in Metal Ravne ter izgradnji širokopasovnega omrežja. Ravno širokopasovno omrežje je ena izmed prioritet lokalne skupnosti, saj se zavedajo, da brez kvalitetne internetne povezave ne bo napredka regije, predvsem pa zaradi takšnih pomankljivosti regija izgublja perspektiven mlad kader.