Konstitutivna seja novega upravnega odbora Kroga seniorjev SMC

Na konstitutivni seji novega upravnega odbora Kroga seniorjev SMC, 26. marca 2019, so med drugim sprejeli tudi načrt dela za programsko obdobje 2019. Seniorji SMC si prizadevajo, da se starejši populaciji omogoči psihofizično aktivnost tudi po dopolnjenih pogojih za upokojitev, kar bi omogočalo tako ohranjanje vitalnosti starejših kot tudi prenos znanja in delovnih izkušenj na mlajše in ne nazadnje prispevek v davčno blagajno. Seje se je udeležil tudi predsednik SMC dr. Miro Cerar.

Njihova vizija je zadovoljna populacija starejših državljank in državljanov, ki so aktivni in najprej sami poskrbijo za sebe in svojo dobrobit s cilji, da postanejo starejši. To je populacija, ki zavestno živi zdravo in so ji dosegljive vse vrhunske storitve javnega zdravstva, ki na podlagi pravic iz minulega dela prejema dostojno pokojnino in zavestno ostaja delovno aktivna, da prenaša znanje in delovne izkušnje na mlade in si s tem izboljšuje svoj materialni položaj.

Zato pa je potrebno s stimulativnimi ukrepi ustvariti pogoje za podaljšano delovno aktivnost starejših ali priložnostna dela in s tem krepiti osnovo za avtonomijo starejših (npr. subvencioniranje prilagajanja delovnih mest starejši populaciji zaposlenih 60+). Seniorji SMC si prizadevajo za ohranjanje (podjetnosti) polne zaposlenosti populacije starejših tudi po dopolnitvi pokojninske dobe s sistemsko ureditvijo za to potrebnih pogojev (možnost dela in prejemanja 100% pokojnine!) Nujna pa je tudi sistemska ureditev področja dolgotrajne oskrbe populacije starejših in sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi.