Komisarka za promet Violeta Bulc: Prehod na nizkoogljično mobilnost je ključen

Evropska komisija je danes razkrila načrt za uresničitev zastavljenih podnebnih ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU do leta 2030. Predlog, ki temelji na delitvi bremen med državami, gospodarsko močnejšim članicam nalaga večji napor pri zmanjšanju izpustov. Slovenija naj bi zmanjšala izpuste za 15 odstotkov glede na leto 2005. Komisija je objavila tudi evropsko strategijo o nizkoogljični mobilnosti, s katero želi določiti smernice za razvoj nizkoogljičnih vozil in uporabo okolju prijaznih alternativnih goriv: “Promet predstavlja četrtino vseh izpustov toplogrednih plinov v Evropi in je glavni vzrok za onesnaženost zraka.

Prehod na nizkoogljično mobilnost je ključen, da bi dosegli ambiciozne podnebne cilje in izboljšali kakovost življenja v mestih. Je tudi priložnost za modernizacijo gospodarstva EU in za ohranitev konkurenčnosti evropske industrije,” je dejala komisarka za promet Violeta Bulc.

Današnji predlog predvideva zavezujoče cilje za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za posamezne države članice v obdobju 2021-2030. Ti cilji se nanašajo na najpomembnejše gospodarske sektorje Evrope, in sicer promet, stavbni sektor, kmetijstvo, rabe zemljišč in gozdarstva ter ravnanja z odpadki. Načrt predvideva zmanjšanje emisij na letni ravni za posamezne članice, ki se razteza od nič odstotkov za gospodarsko najšibkejše članice EU, kot je Bolgarija, pa vse do 40 odstotkov za države z najvišjim dohodkom na prebivalca, kot sta Švedska in Luksemburg.

EU je leta 2014 sklenila, da bo do leta 2030 zmanjšala izpuste toplogrednih plinov na ravni unije za 40 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Novi okvir po prepričanju komisije temelji na načelih pravičnosti, solidarnosti, stroškovne učinkovitosti in okoljske celovitosti. S predlaganim podnebnim svežnjem želi EU pospešiti prehod na energetsko učinkovito nizkoogljično gospodarstvo v Evropi. To naj bi spodbudilo investicije in inovacije ter odprlo priložnost za rast in delovna mesta.