Predsednik DZ in podpredsednik SMC, dr. Brglez, z evropsko komisarko, mag. Bulc, na delovnem obisku na Koroškem

Na pobudo koroških poslancev SMC, Ivana Škodnika in Antona Danila Ranca, sta se predsednik Državnega zbora RS in podpredsednik SMC, dr. Milan Brglez in evropska komisarka, mag. Violeta Bulc, v petek, 12. maja, mudila na delovnem obisku na Koroškem.

Pričetek obiska je bil namenjen dijakom Gimnazije Ravne na Koroškem in Srednje šole Ravne, kjer je evropska komisarka z dijaki razpravljala o priložnostih in izzivih Evropske unije. Dijaki so z vprašanji izkazali zanimanje predvsem za priložnosti, ki jih ponuja Evropska unija mladim, s poudarkom na področju mobilnost mladih. Komisarka mag. Bulc je med drugim izpostavila tudi pobudo “Move2Learn, Learn2Move”, ki mladim omogoča, da se preko natečaja potegujejo za potovalne bone za potovanja v države, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Ob zaključku obiska je evropska komisarka dijakom zaželela, naj razvijajo svoje talente in jih tudi pokažejo. ”Bodite odločni in pogumni”, je sklenila komisarka.

Nadaljnje je sledil delovni posvet z župani in gospodarstveniki Mežiške doline, kjer je poslanec Danilo Anton Ranc predstavil glavne izzive in priložnosti Koroške. Svoje videnje so predstavili tudi drugi udeleženci posveta. Komisarka mag. Bulc je povedala, da želi s prebivalci podeliti informacije o delovanju EU, o tekočih možnostih vključevanja slovenskih podjetij v evropske projekte in novih virih financiranja. ”Želim pa tudi odkrito spregovoriti o vseh izzivih, s katerimi se soočamo in slišati mnenja ljudi iz Koroške regije o aktualnih EU temah. Ne mislite, da v Evropski uniji pozabljamo na regije. Komisarji želimo biti čim bolj prisotni na lokalni ravni. Le tako lahko državljanom sporočimo, kaj EU počne za njih, ter istočasno prenesemo njihova sporočila nazaj v Bruselj. Prizadevam si za vzpostavitev mostu med EU in Slovenijo ter da, čim bolj približam evropske teme slovenskim državljanom” je poudarila. Koroške župane je pozvala k povezovanju in sodelovanju, saj ”če se krepi Koroška, se krepi celotna Slovenija. Če se krepi Slovenija, se krepi Koroška”. Posveta so se udeležili tudi poslanec Ivan Škodnik, predsednik LO SMC Mežiška dolina, Ivan Backović in predsednik LO SMC Dravograd, Zvone Burja.

Predsednik Državnega zbora RS in podpredsednik SMC, dr. Milan Brglez, si je ogledal ravensko jeklarsko družbo SIJ Metal Ravne d.o.o., ki spada v skupino SIJ – Slovenska industrija jekla. Skupina v Sloveniji in tujini zaposluje več kot 3200 ljudi in je med večjimi slovenskimi izvozniki. Podjetje je v preteklih letih izrazilo tudi skrb nad pomanjkanjem ustreznega kadra metalurškega tehnika, ki spada med deficitarne poklice. V Lokalnem odboru SMC Mežiška dolina so se skupaj s poslancem Rancem močno zavzeli, da je bila pobuda za ponovno vzpostavitev programa metalurški tehnik predstavljena, tako ob obisku vlade kot tudi na pristojnem ministrstvu. Program metalurškega tehnika so šolniki na Ravnah razvili skupaj s partnerji iz industrije, strokovni svet je potrdil program in s tem omogočil, da so se lahko lani po več kot dveh desetletjih na Srednji šoli Ravne spet pričeli šolati metalurški tehniki, ki jih v gospodarstvu močno potrebujejo.

Tekom delovnega obiska sta si komisarka mag. Bulc in predsednik Državnega zbora RS, dr. Milan Brglez, ogledala še Turistično kmetijo Klančnik v Dravogradu, kjer živijo in delajo tri generacije, ukvarjajo se z več proizvodnjami, njihova čedalje bolj pomembna dejavnost pa je celovita turistična ponudba z domačo pridelano hrano. Pot do uspešnega gospodarjenja vidi glava družine v tem, da ”na kmetiji delujemo usklajeno, saj je vsak zadolžen za določeno stvar, predvsem pa si med seboj zaupamo. Tarnanje ne pomaga, treba je zavihati rokave in prijeti za delo”.

Zaključek delovnega obiska je potekal v Mestni občini Slovenj Gradec, kjer je ta dan potekal tudi dogodek e-mobilnost. V atriju graščine Rotenturn je potekala predstavitev različnih električnih avtomobilov, koles in rolk; občina Slovenj Gradec pa je ta dan organizirala tudi brezplačen električni avtobus, s katerim so se lahko občani prevažali po mestu. Po ogledu predstavitve električnih vozil je potekalo še omizje, kjer sta predsednik DZ dr. Brglez, in komisarka mag. Bulc, razpravljala o vidikih Evropske unije in vlogi Slovenije v EU.

Pred prihodom na Koroško je komisarka Bulc na Kmečkem turizmu Apat v Gaberkah pri Šoštanju predstavila koncept Evropske unije za pametne vasi. “Naše podeželske skupnosti potrebujejo delovna mesta, povezljivost in pametne prometne rešitve. S projektom pametne vasi želimo vzpostaviti učinkovitejše distribucijske verige in boljšo povezljivost z mesti za podporo lokalno pridelane hrane, zamejiti izseljevanje iz podeželja, oblikovati poslovne priložnosti z višjo dodano vrednostjo ter zagotoviti sodobno infrastrukturo za izboljšanje življenjskih pogojev. Pametne vasi so prvi korak k vasem prihodnosti,” je zapisala komisarka Bulc.