Komentar tedna – Zdravko Počivalšek

Pandemija koronavirusa je gospodarstvu zadala tako globok udarec, da bo okrevanje zahtevno in dolgotrajno. Vlade vseh držav so se na razmere v gospodarstvu in družbi nasploh odzivale zelo različno. Slovenska je med tistimi, ki so se na potrebe gospodarstva odzivale hitro in sistemsko.

Skupno smo tako v treh svežnjih ukrepov za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu namenili skoraj 7 milijard evrov, kar predstavlja največji obseg državnih pomoči nasploh. Cilj vseh teh ukrepov, katerih velik del je bil zasnovan in postavljen na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je bil preprečili zlom gospodarstva in zapiranje delovnih mest ter spodbuditi ponovni zagon gospodarstva.

Prvi odzivi iz gospodarstva kažejo, da so bili ukrepi osredotočeni na prava vprašanja. Ob tem vseskozi podjetja pozivam, da izkoristijo vse ponujene oblike pomoči, saj se bodo le tako v čim večji meri izognila poglabljanju težav, v katerih so se znašla. Od tega, kako bo dihalo naše gospodarstvo, bo odvisen srčni utrip slovenske družbe v celoti!

Zdravko Počivalšek

 

Kratek pregled ukrepov:

Prvi protikoronski sveženj državne pomoči je bil sprejet že konec marca, v njem pa je bila vrsta ukrepov:
• za ohranjanje delovnih mest (nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač, nagrajevanje zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije, nadomestilo za bolniške odsotnosti, dodatno sofinanciranje že subvencioniranih zaposlitev),
• za izboljšanje socialnega položaja ljudi (status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, nadomestilo za brezposelnost od prve dneva nezaposlenosti dalje, ne plačevanje javnih storitev, ki se ne izvajajo, solidarnostni dodatek za upokojence),
• za izredno pomoč samozaposlenim (izredna pomoč, mesečni temeljni dohodek v višini 70 % neto minimalne plače, odpis prispevkov ob ohranitvi pravic, odložitev plačila akontacije dohodnine),
• za ohranitev delovanja podjetij (vse prispevke za pokojninsko zavarovanje zaposlenih v podjetjih, ki delajo, prevzame država),
• in za izboljšanje likvidnosti podjetij ter pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo (odkup terjatev do slovenskih podjetij, zamrznitev plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike, skrajšanje plačilnih rokov za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnega sektorja, preusmeritev neizkoriščenih sredstev ESS).

V drugem protikoronskem svežnju pomoči, ki je stopil v veljavo 1. maja, je bila pozornost osredotočena na vzpostavitev poroštvene sheme za likvidnostna posojila podjetij in dopolnitve prvega svežnja ukrepov.

Pripravljena je bila jamstvena shema preko SID banke v višini 2,02 mrd EUR za mikro, mala in srednje velika podjetja ter tudi velika podjetja. Malim in srednje velikim podjetjem je omogočena 80% garancija, velikim podjetjem pa 70% za kredite do 5 let. Krediti morajo biti odobreni od 12.3.2020 do konca leta 2020.

Konec maja pa je bil sprejet tretji sveženj protikoronskih ukrepov, v katerem je država pomoč ponudila zlasti dejavnostim, ki jih je pandemija najbolj prizadela.

Ključni ukrepi tretjega protikoronskega paketa so:

  • subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za delavca, ki mu je odrejeno čakanje na delo v deležu od 5 do 20 ur tedensko,
  • nadomestilo za čakanje na delo za mesec junij, za tiste, ki jim bodo prihodki po njihovi oceni upadli za več kot 10% glede na 201 in
  • boni na področju turizma, ki so namenjeni vsem prebivalcem Republike Slovenije (50 EUR za prebivalce mlajše od 18 let in 200 EUR za vse polnoletne prebivalce) in so vnovčljivi v nastanitvenih kapacitetah v Sloveniji do konca letošnjega leta.

Poleg interventnih zakonov smo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za pomoč gospodarstvu po obdobju pandemije prilagodili obstoječe ukrepe in omilili pogoje za pridobitev sredstev.

Ti ukrepi so:

• posojilni sklad za turizem (objavljen 10.4.2020),
• garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (Slovenski podjetniški sklad) (objavljeno 8.5.2020),
• omilitev pogojev pri potrpežljivih posojilih SID banke,
• mikrokrediti preko Slovenskega podjetniškega sklada,
• subvencije za nakup zaščitne opreme in
• subvencije za digitalno transformacijo.