Komentar tedna – Ksenija Flegar

Biti član stranke zahteva nekaj poguma, biti aktiven član stranke pa zahteva še več poguma.

Pa vendar bi, če bi zavrteli čas nazaj v leto 2014, svojo odločitev glede aktivne vključitev v SMC brez zadržka ponovila.

Ne predstavljam si, kje bi lahko »čez noč« spoznala toliko izjemnih posameznikov kot prav v SMC, ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije.

Kot nas je članice in člane mnogokrat podučil cenjeni gospod Horst Hafner, »oče lokalne mreže SMC«, stranka na lokalni mreži obstane ali pade.

Za stranke s številnim članstvom in dobro organizacijo na lokalnem nivoju velja pravilo, da pred ostalimi strankami ustvarjajo pomembno prednost z aktivnostmi v volilnih kampanjah, z obveščanjem in ozaveščanjem lokalne javnosti, s pridobivanjem lokalnih informacij in mobilizacijo volivcev, kakor tudi z dosegom, ki jih imajo preko družbenih in drugih medijev.

Vendar pa smo v zadnji letih priča globalnemu trendu upadanja članstva v političnih strankah. Še posebej strank v t. i. »državah mladih demokracij«, ki ne temeljijo na številčnem članstvu. Te še dodatno šibita naraščajoč populizem v političnih kampanjah in moč medijev, ki so vse bolj senzacionalistično naravnani ter nagnjeni k nenehnemu »odkrivanju političnih afer« tudi tam, kjer jih ni.

Prav tako upada politični aktivizem članov v političnih strankah, medtem ko se krepi neposredno izražanje političnih pogledov državljank in državljanov preko družbenih omrežij. Dandanes imajo vsi mnenje o vsem in vsi se spoznajo na vse, četudi razpolagajo z delnimi ali izkrivljenimi informacijami. Zato je še toliko bolj pomembno, da so člani v stranki obkroženi s celostnimi in dejanskimi informacijami, da lahko izstopijo iz množice, ki jo poganjajo »fake news«.

Da bi aktivizem v stranki lahko krepili, morajo člani v stranki imeti resnično moč. Soustvarjati in nadgrajevati morajo program stranke, participirati pri uresničevanju strankine politike ter imeti možnost poklicati na odgovornost politične voditelje za njihova ravnanja. Upam si trditi, da smo se zbrani pod strankarskim dežnikom, ravno zaradi teh predpostavk vključili v SMC in zato v SMC tudi ostajamo. Enoumje, nezmožnost diskutiranja, kakor tudi zatiskanje oči pred kritičnim pogledom niso naša stvar! Kot prave socialno-liberalne demokrate nas vodi želja po decentralizaciji in enakomernem regionalnem razvoju, socialni pravičnosti ter ustvarjanju priložnosti za socialno šibke, boj za enakopravnost po spolu, rasi, verskem prepričanju, pravice LGBT, podpiramo prosto izbiro ter konkurenco na trgu, trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo, pravico do zasebnosti in pravice državljanov do svobode obveščanja, pri čemer je bistveno razumevanje ter spoštovanje eden drugega in drugače mislečih.

Razvejana mreža članov SMC po Sloveniji je prednost, ki jo ima stranka pred ostalimi t.i. sredinskimi strankami. Preko svojih članov lahko tako stranka širi svoja politična sporočila, sploh v času vse večje karierizacije politikov, ki se zaradi narave svojega dela po večini osredotočajo na vladno in parlamentarno raven. Še posebej zato imajo člani pomembno vlogo pri zapolnitvi vrzeli med poklicnimi politiki in civilno družbo, sploh če so izvoljeni v občinske svete. Z družbenimi udejstvovanjem in pojasnjevanjem težkih političnih procesov v družbi povečujejo kredibilnost vodstva stranke in njihovih političnih odločitev.

Motivacija za aktivnost članov v lokalnem okolju je delitev skupne ideologije in trdno prepričanje v strankarske cilje in vrednote. Močna lokalna mreža z aktivnimi posamezniki je bistvenega pomena za volilni rezultat stranke, saj ravno aktivna lokalna mreža prinaša volilni uspeh in zagotavlja platformo za vzdrževanje poslanskih mest.

Najučinkovitejši način, da stranka vzpostavi dolgoročno verodostojnost, je uspeh na ravni lokalne politike, v upanju, da se bodo dosežki lokalnih odborov in občinskih svetnikov odražali v izboljšanju kvalitete življenja lokalnega prebivalstva.

Tovrstni dosežki, ki pretežno temeljijo na prostovoljnem delu, so bistvenega pomena, obenem pa pripomorejo k stapljanju programa stranke v lokalne problematike in vzpodbujajo sodelovanje politike na lokalni in nacionalni ravni.

Analitiki, politični komentatorji in nasprotniki, ki nenehno napovedujejo propad SMC, ves čas podcenjujejo pomen naše lokalne mreže. Ohranjanje in krepitev obstoječih lokalnih odborov je naš največji adut, da na naslednjih volitvah ohranimo število poslanskih mandatov ter odločevalsko moč znotraj parlamenta.

Na začetku je bila ideja, nato je ideja s članicami in člani postala stranka. Iskrena hvala vsem članicam in članom, da kot znotraj svoje družine stojite drug ob drugem v dobrem in slabem.

Ksenija Flegar