»Ko nismo imeli politične stabilnosti, smo jo pogrešali – zdaj jo imamo, a je ne cenimo.«

Iz podatkov podrobne strokovne analize uresničevanja koalicijskega sporazuma, ki so ga leta 2014 podpisale Stranka modernega centra (SMC), Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Socialni demokrati (SD) izhaja, da so tedaj dane zaveze državljanom uresničene približno 70-odstotno.

»Med ključnimi dosežki vlade dr. Mira Cerarja je bila uvedba vladne projekte pisarne, ideje, za katero stoji SMC. Ta je miselnost, ki jo poznajo v gospodarstvu in je osredotočena na vsebine in procese, prenesla tudi v politiko,« poudarja dr. Aleksandar Kešeljević, ki je večji del zaslug za dosežke pripisal vodilni vladni stranki.

Po njegovem mnenju so trije ključni dosežki iztekajočega se mandata politična stabilnost, konsolidirano javnofinančno stanje in izrazit porast tujih neposrednih investicij.

»Vse države okrog nas imajo podobne razmere kot mi, le pri nas je rekordna 6 odstotna gospodarska rast. Očitno torej vendar delamo nekaj bolje, drugače in očitno je politična stabilnost pomembna.«

Najbolj uspešno je vlada dr. Mira Cerarja izpolnila obljubljeni razvoj infrastrukturnih projektov, kar 96- odstotno, pri čemer izgradnja železniškega tira med Divačo in Koprom ostaja strateško pomemben projekt za Slovenijo, zato SMC tvorno in argumentirano sodeluje tudi v kampanji pred ponovitvenim referendumom, ki bo 13. maja. »V SMC smo se zavzeli in potrudili, da smo dosegli racionalizacijo tega projekta in preverili podrobno, koliko lahko privarčujemo.«

96-odstotno so uresničene zaveze o celoviti prenovi sistema javne uprave, 95-odstotno zaveze o izboljšavah v visokem šolstvu, 90-odstotno pa zaveze o ureditvi področja športa, 79-odstotno je uresničena predvidena reforma v zdravstvu, 78-odstotno področje energetike, 73-odstotno pa načrtovani ukrepi za pomoč gospodarstvu.

Povsem, torej 100 odstotno je uresničeno uvajanje davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih obveznosti. Med drugim pa je uspešno zaživel tudi sistem VEM (Vse na enem mestu), sistem kriznega upravljanja in vodenja, sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja, prenova reguliranih dejavnosti in poklicev ter centralizacija ravnanja s premoženjem.

Področja, ki so bila v oceni realizacije najnižje na lestvici, so pretežno tista, ki niso bila v domeni SMC. Kešeljević obžaluje, da je med njimi tudi projekt demografskega sklada, ki je ostal neuresničen zlasti »zaradi nasprotovanj Desusa. »Če nekdo ni imel iskrenih namenov izvesti ukrepe, ki niso enostavni, so rezultati, kakršne vidimo v tem primeru. Demografski sklad tako ostaja ena ključnih nalog prihodnje vlade.«