Klub SMC, okrogla miza o dojemanju politike pri Slovencih

Na sedežu SMC je potekalo omizje v okviru Kluba SMC z gostiteljem dr. Petrom Umekom o dojemanju politike in vrednotah pri Slovencih. Dr. Umek je k omizju povabil še socialno in kulturno antropologinjo dr. Vesno Vuk Godina, kliničnega psihologa dr. Petra Praperja, strokovnjaka za komuniciranje in marketing dr. Mira Klineta in psihiatra dr. Gorazda Mrevljeta.

Prisotni so govorili o odnosu Slovencev do politike, o politični kulturi, identiteti slovenske družbe, kje se slednja sedaj nahaja in kam gre. Dr. Godina je v svojem uvodnem nagovoru dejala, da parlamentarna demokracija v Sloveniji ne deluje, ter da je ključna napaka mnenje, da je razvoj zahodnih držav možno ponoviti pri nas na način, da le ponovimo recept. Poudarila je, da imamo resen strukturni problem: “Dokler je politika odtujena, ne more biti legitimna. Slovenec na državo gleda kot na tujca, ki ga je treba izropati. Koncept izplena bi moral biti negativen, pri nas pa je pozitiven.”

Dr. Praper je govoril o samostojnosti in neodvisnosti, ki ju je treba kot pojma jasno ločiti, ter da je ključno, da znamo sprejemati in prenesti lastne odločitve. “Pri nas nimamo dobrih analiz volilnega telesa, ker še nihče ni prišel do tistih, ki ne gredo na volišča, katerih delež pa se povečuje,” je še izpostavil.

Dr. Kline je odprl vprašanje o racionalnem volivcu, in če le-ta obstaja. Omenil je tudi, da so ljudje tisti, ki vodijo ekonomijo, ker je vse odvisno od njihovega upanja in posledično zaupanja: “Splača se vlagati v ljudi in njihovo zaupanje, da vidijo perspektivo.”

Dr. Mrevlje je med drugim omenil, da ukvarjanje s politiko v Slovenijo ni zaželeno, situacija danes pa je še slabša: “Družba danes ni le apatična, pojavlja se jeza, občutki nemoči.”

Pozitivno pa je bil izpostavljen način komuniciranja, ki ga je v slovenski politični prostor prinesel dr. Cerar in stranka SMC, ki je umirjen in nekonflikten, in povezovanje s strokovnjaki ter opiranje na znanje.

Oznake: