Poslanec Simon Zajc: Poenostavljen in ažuriran izračun prinaša pravičnejši katastrski dohodek in odpravlja birokratske ovire

Državni zbor danes v drugi obravnavi sprejema Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Predlog zakona je Vlada RS pripravila s ciljem, da se ocenjevanje katastrskega dohodka veže na nove podatke o zemljiščih, saj so bili stari podatki (o katastrskih kulturah in razredih) nezanesljivi in niso odražali dejanskih gospodarskih razmer. Izračun katastrskega dohodka je bil po stari metodi nerealen oz. bistveno podcenjen, hkrati pa smo v Sloveniji tudi prenehali voditi te podatke v zemljiškem katastru.

Zato je bilo treba razviti in uveljaviti novo metodo, ki bi temeljila na novih podatkih o kakovosti kmetijskih in gozdnih zemljišč, v povezavi z bonitetami in rastiščnem koeficientu. Kot podatek o vrsti pridelave na zemljišču je potrebno upoštevati podatek o podrobnejši vrsti rabe, ki ga za vsa kmetijska zemljišča vodi ministrstvo za kmetijstvo.

6G3A1097_BŽ

Pripravljeni predlog novele zakona prinaša pomembne izboljšave, zlasti s poenostavitvijo izračuna katastrskega dohodka in z zmanjševanjem birokracije. Z novelo zakona bodo izračuni katastrskega dohodka temeljili na agregatnih podatkih ekonomskega računa za kmetijstvo in gozdarstvo. V osnovno kmetijsko dejavnost se bo po novem štela tudi intenzivna pridelava intenzivnih kultur (pridelava jagod, špargljev, intenzivna pridelava vrtnin, reja polžev idr), zato za te pridelke po novem ne bo potrebno izdajati računov. Posledično tudi ne bo potrebna davčna blagajna. Katastrski dohodek bo z novim zakonom zmanjšan za delež stroškov, ki se določi na podlagi deleža stroškov v skupnem ekonomskem računu kmetijske ali gozdarske dejavnosti. Kmetom, ki kmetujejo v težjih pogojih in na slabših zemljiščih, se zmanjšajo koeficienti za izračun KD, s čimer zakon prepoznava njihov težji položaj. Katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka na čebelji panj se bo ugotavljal na vsaka tri leta, na podlagi predhodnega petletnega povprečja.

Poslanec Simon Zajc, vodja Programskega odbora SMC za kmetijstvo in gozdarstvo ter podpredsednik Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je med drugim poudaril:«Zakon bo poenostavil in ažuriral izračun katastrskega dohodka, hkrati bo odpravil številne administrativne ovire ter izračun naredil pravičnejši.«