Kamal Izidor Shaker ob dnevu Evrope: Ostati moramo trdno zavezani vrednotam Evropske unije

”Ob današnjem dnevu Evrope, ki predstavlja dan miru in enotnosti v Evropi, želim državljanke in državljane opomniti na pomembnost evropskega povezovanja. Zaradi tega danes v Evropski uniji lahko živimo v razmerah miru, svobode, blaginje in varnosti,” je dejal predsednik odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije in poslanec SMC, Kamal Izidor Shaker. Izpostavil je izide nedavnih volitev v Franciji, na Nizozemskem in v sosednji Avstriji, kar kaže na visoko podporo sredinskim (proevropskim) strankam po celotni Evropi. ”Strankam kot je tudi naša Stranka modernega centra. Ob izzivih, s katerimi se trenutno sooča celotna Evropska unija – migracije, brexit, evropskepticizem in z njim povezan populizem – je pomembno, da stopimo skupaj in naredimo Evropsko unijo močnejšo. Ostati pa moramo tudi trdno zavezani njenim vrednotam,” je povedal Shaker.

Poslanec Shaker je o pomenu današnjega dne uvodoma spregovoril tudi na petkovi seji Odbora za zadeve Evropske unije. Govor objavljamo v celoti:

”Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje! Dovolite mi nekaj misli pred bližnjim Dnevom Evrope.

20. marca letos sta v Državnem zboru Odbor za zadeve Evropske unije in Odbor za zunanjo politiko s slavnostno sejo obeležila 60. letnico Rimskih pogodb. Vsi se zavedamo, kako dragocene so pridobitve evropskega povezovanja. Zato je prav, da nikoli ne pozabimo poudarjati njegovega pomena za to, da danes v Evropski uniji lahko živimo v razmerah miru, svobode, blaginje in varnosti. Po eni strani smo torej zazrti v preteklost, ki nam je omogočila sedanjo kakovostno raven življenja. Po drugi strani pa nas aktualne razmere silijo, da se prebudimo iz samoumevnosti, ki nam jo ta raven vsaj navidezno zagotavlja.

Krize, s katerimi se sooča Evropska unija, nas silijo k razmisleku o prihodnosti. Včasih se zdi, kot da živimo v nekakšni utvari, da v preteklosti kriz ni bilo. Podroben pogled nam bo razkril, da so te vselej bile in vselej bodo – da pa je pomembno, kako smo se oziroma se bomo soočali s krizami kot izzivi. Lahko nam omogočijo kakovostni preskok naprej, lahko pa nas vodijo v nazadovanje. Ključna pri tem sta naš pogum in naša vizija.

O demokratični legitimnosti in demokratičnem primanjkljaju v EU je bilo že ogromno izrečenega. Seveda je pomembno, da državljani podpiramo skupno in enotno določen projekt. Toda če bi realistično ocenjevali preteklost, bi zagotovo ugotovili, da je imela ključno vlogo za kakovostne premike odločna in vizionarska intelektualna, kulturna, gospodarska in politična elita.

Tudi v Sloveniji imamo v vseh družbenih skupinah, vključno s političnimi strankami, ki jim pripadamo, dolžnost, da aktivno sooblikujemo prihodnjo Evropsko unijo. Če ustrezno upoštevamo naše zemljepisne, demografske, kulturne in gospodarske danosti, potem bi doma vsi bolj ali manj identificirali skupna strateška področja, kjer bi Slovenija morala biti še posebej aktivna. Vsak od političnih in družbenih akterjev pa naj seveda predlaga načine, kako najprimerneje uveljaviti naše interese v Evropski uniji.

Slovenija bo čez dobra štiri leta ponovno prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Upam, da bomo upoštevajoč omenjene danosti skupaj znali določiti prednostna področja, prek katerih bomo nato splošni evropski agendi lahko dali slovenski pečat.

Želim vam, da bi se vselej, še posebej pa ob Dnevu Evrope, počutili ponosne ob tem, da nismo le državljani Republike Slovenije, ampak tudi državljani Evropske unije. Pri tem pa nas mora voditi želja po močni in enotni Uniji.”