Janja Sluga s poslanskim vprašanjem glede gradnje nadomestne novogradnje pri Splošni bolnišnici Celje

Poslanka Janja Sluga je v zvezi z vlogo in ravnanjem Ministrstva za zdravje kot investitorja v primerih večjih investicij v bolnišnicah zastavila poslansko vprašanje Alešu Šabedru, ministru za zdravje.

V SMC smo se že v prejšnjem mandatu neizmerno trudili, da bi se v Celju začela gradnja nadomestne novogradnje pri Splošni bolnišnici Celje. To je nekaj, kar so pacienti in zaposleni v bolnišnici vrsto let pričakovali in naravnost odlična novica je bila, da so se dela začela ter da bi bilo s slednjimi omogočeno delo v normalnih pogojih v najkrajšem možnem času. Do tu vse lepo in prav, nato pa je Ministrstvo za zdravje povsem nenapovedano, nepričakovano in enostransko z dopisom odpovedalo pogodbo o sodelovanju obstoječemu nadzorniku.

»Novega nadzornika ni!«, izpostavlja poslanka. Ker ni nadzora nad delom, to pomeni, da bi se gradbišče moralo zapreti, saj dela v takih okoliščinah ne smejo potekati. »Dela se ustavijo, nastanejo zamude pri projektu, dodatni stroški, vprašljiva kakovost…«, je še bilo opozorjeno s strani poslanke. Trenutni nadzornik je edina oseba, ki je pri projektu sodeloval ves čas in edini pozna vse podrobnosti projekta. Delo je zelo dobro opravljal, saj ni prihajalo do nikakršnih dodatnih del in stroškov. Nadaljnje je potrebno poudariti, da ima po pogodbi naročnik 42 dni časa, da sporoči namero o zamenjavi nadzornika, zato je ravnanje ministra nesmotrno in nepravilno. Na mestu so sedaj vprašanja, kdo bo za to odgovarjal, kdo bo plačal dodatne stroške in zamude, kdo bo poravnal odškodnino nadzorniku, ki mu je bila pogodba nepravilno odpovedana… Vsa ta vprašanja so bila naslovljena na ministra za zdravje, s strani katerega ni prejela zadovoljivih odgovorov.

Jasno je poudarila: »Kakršnokoli neodgovorno poseganje v milijonske gradbene projekte lahko podre celotno investicijo, pacienti ter zaposleni pa že predolgo čakajo na nove prostore.« Po eni strani gre v tem primeru za povsem neracionalno trošenje davkoplačevalskega denarja ter nepotrebno zavlačevanje dokončanja projekta na drugi strani.