Izjemen pomen odprtih podatkov v času pandemije – mednarodni spletni dogodek Covid-19: odpiranje podatkov za potrebe Slovenije

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in organizacijo Open Data Charter organiziralo spletni posvet z mednarodno udeležbo govorcev. Uvodni nagovor na dogodku je imel tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Epidemija virusa covid-19 je pokazala, kako lahko vrzeli v podatkih, povezanih z javnim zdravjem, ovirajo pripravljenost na pandemijo, odzivanje in okrevanje. Te vrzeli so povečale tudi nujnost odpiranja podatkov in potrebo po opredelitvi vrst podatkov, potrebnih v različnih regijah in okoliščinah.

Organizacija Open Data Charter (ODC) in Enota za digitalno upravo in podatke pri OECD sta spodbudila okrepljeno mednarodno sodelovanje, da bi prepoznali širok pomen odprtih podatkov v času pandemije. Zato potekajo srečanja, na katerih tako uporabniki kot »proizvajalci« podatkov skušajo opredeliti tiste podatke, ki bi bili pomembni z vidika potreb, ki jih zanje prinaša epidemija covid-19. Spletna srečanja so namenjena razpravi o največjih vrzelih na področju podatkov ter oblikovanju priporočil, da bi dosegli doslednejši pristop pri objavljanju kakovostnih, primerljivih in zanesljivih podatkov.

Slovenija se je z organizacijo spletnega srečanja z naslovom Covid-19: odpiranje podatkov za potrebe Slovenije pridružila tem prizadevanjem, saj želi prispevati k oblikovanju smernic za odgovorno odpiranje in doslednost pri objavljanju podatkov za boljše okrevanje in boljšo pripravljenost vlad, podjetij in družbe v primerih novih epidemij.

Srečanje je bilo organizirano kot spletna delavnica. Uvodnim predstavitvam, predstavitvam mednarodnih izkušenj in splošni razpravi, je sledila delavnica v dveh manjših skupinah, kjer so udeleženci v moderirani razpravi med seboj delili ideje o dveh osrednjih temah:

spremljanje širjenja bolezni in zmogljivosti zdravstvenega sektorja,
prepoznavanje in razumevanje vpliva na naše skupnosti.
Z uvodnim nagovorom se je dogodka udeležil tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki je dejal, da so nas » okoliščine covid-19 prisilile v razmere, ko so se vlade, zdravstvene ustanove in druge javne ustanove, še posebej na začetku, izjemno težko odločale, katere odločitve naj sprejmejo za zagotovitev javnega zdravja in varnosti.«

»Ministrstvo za javno upravo že tradicionalno deluje na področju preglednosti javnega sektorja, s posebnim poudarkom na odprtih podatkih. Nacionalni portal odprtih podatkov in mrežo javnih uslužbencev in strokovnjakov, zgrajeno okoli tega, vidimo kot ključni pospeševalnik na tem področju. V Sloveniji se je pojavilo veliko odličnih primerov aplikacij, ki širši javnosti in institucijam pomagajo razumeti pandemijo,« je izpostavil minister in pri tem posebej omenil Corona Virus Media Watch, covid-19 Sledilnik, ter aplikacijo #OstaniZdrav, ki jo je ministrstvo za javno upravo razvilo v samo nekaj tednih na podlagi nemškega odprtega kodeksa.