Izgradnja 2. tira prioriteta te vlade: “Ni več vprašanje, ali bo ali ne, ampak kako ga bomo izpeljali”

Projekt izgradnje drugega železniškega tira med Koprom in Divačo je prioriteten projekt vlade in ministrstva za infrastrukturo. Poslanci in poslanke SMC izgradnjo drugega tira vidijo kot izredno pomemben projekt za gospodarski razvoj Slovenije. V preteklem letu dni je Ministrstvo za infrastrukturo že pridobilo gradbeno dovoljenje in evropska sredstva iz prvega razpisa CEF za izgradnjo izvlečnega tira Dekani-Koper v višini 20,5 mio evrov, ki predstavlja prvi del celotnega projekta drugega tira, za gradnjo katerega je pridobljenih 98% zemljišč, najpozneje v roku 6 mesecev pa bo ministrstvo pridobilo gradbeno dovoljenje za preostali del trase. “Nobena vlada do sedaj za ta projekt ni naredila toliko kot ta, čeprav so vse predhodne vlade imele boljše izhodiščne možnosti za pridobitev virov financiranja. Po 20 letih, odkar se v Sloveniji pogovarjamo o gradnji drugega tira, se je šele ta vlada odločila, da je drugi tir razvojna prioriteta in začela iskati rešitve, sprejemljive predvsem za davkoplačevalce, ” je dejal poslanec Anton Danilo Ranc.

Minister za infrastrukturo dr. Gašperšič je poslancem zagotovil, da si vlada in ministrstvo prizadevata vzpostaviti pogoje za čim prejšnjo realizacijo projekta: “Ni dvoma, da je drugi tir potreben, a lotiti se ga moramo na odgovoren in vzdržen način. Gre za 1,4 milijarde evrov, lahko celo 1,5 milijarde evrov, to ni malo,” je dejal in dodal, da ne smemo zanemariti ostalih prav tako pomembnih projektov. Pojasnil je, da ni vprašanje, ali projekt bo ali ne, ampak kako ga bomo izpeljali.

Za del sredstev bo Slovenija zagotovo kandidirala na odprtem delu razpisa za sredstva iz mehanizma za povezovanje Evrope (CEF), kar po besedah ministra odpira možnost za financiranje teoretično tudi do 85 odstotkov vrednosti investicije. “Financiranje projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva, za katerega se je vlada odločila februarja, ni enostavna rešitev, če zasebnemu vlagatelju kot država ne bomo pripravljeni nekaj ponuditi,” je dodal. Dr. Gašperšič meni, da bi bilo treba povabiti k sodelovanju tudi podjetja, ki bodo od tega projekta imela največje koristi, torej Luko Koper in Slovenske železnice. Preverja se tudi interes za sodelovanje sosednjih držav pri financiranju projekta.

Po zagotovilih Ministrstva za infrastrukturo je projekt pripravljen za presojo vrednosti in bo v kratkem posredovan v presojo na svetovalno središče Evropske investicijske banke. Velikost in kompleksnost projekta narekuje potrebo po pridobitvi različnih virov financiranja projekta. Zaradi proračunskih omejitev, sprejetega fiskalnega pravila in s tem povezanimi sklepi vlade, neposredno proračunsko financiranje z zadolževanjem srednjeročno ne predstavlja rešitve. Zato se iščejo modeli za financiranje drugega tira tudi z evropskimi sredstvi in preko javno-zasebnega partnerstva. Za pridobitev evropskih sredstev bo vlogo zanje Ministrstvo oddalo na prvem razpisu, ko bodo na voljo sredstva drugih nacionalnih ovojnic. Ta razpis se pričakuje že konec leta 2016 ali v začetku 2017.

Iščejo se modeli za financiranje drugega tira tudi z evropskimi sredstvi in preko javno-zasebnega partnerstva

Pri realizaciji projekta težava niso le omejena državna sredstva, ampak tudi dejstvo, da je postopek javno-zasebnega partnerstva strokovno zahteven in ga ni mogoče oblikovati v kratkem času, za primerljive projekte traja približno 2 do 3 leta. Izgradnja drugega tira med Koprom in Divačo koristi spodbujanju gospodarske aktivnosti celotne centralne in vzhodne Evrope in glede na velikost trga, le v manjšem delu Republike Slovenije. Zato je z razvojnega vidika ter z vidika gospodarnosti javno-finančnih sredstev nujno zagotoviti večji delež EU sofinanciranja.

Postopek oblikovanja modela javno-zasebnega partnerstva za primerljive projekte je približno 2-3 leta

“Zaradi velikosti in same tehnične kompleksnosti projekta v poslanski skupini SMC podpiramo prizadevanja ministra za infrastrukturo pri njegovih prizadevanjih za preverbo ocenjene vrednosti projekta z vsemi možnimi optimizacijami in racionalizacijami le-tega. Podpiramo tudi prizadevanja za čimprejšnjo preverbo interesa zasebnih vlagateljev ter sosednjih držav za sodelovanje pri izvedbi projekta,” je pojasnil Ranc.

Nobena vlada do sedaj za ta projekt ni naredila toliko kot ta, čeprav so vse predhodne vlade imele boljše izhodiščne možnosti za pridobitev virov financiranja

Vse do sedaj opravljene aktivnosti na projektu drugi tir so pogoj za začetek investicije, ne glede na to, kdaj bodo zagotovljeni ostali pogoji za to. Gre za upravičen vložek investitorja, torej države, ki ne bo izgubljen in ki ne presega primerljivih vrednosti primerljivih projektov. Vsi ti predhodni postopki morajo biti izvedeni, saj le tako projekt izkaže stopnjo zrelosti pred samo končno izvedbo.

 

Več podrobnosti o izgradnji drugega tira boste našli na posebni spletni strani ministrstva za infrastrukturo.