Izbran ponudnik za modernizacijo kočevske proge

Direkcija za infrastrukturo je izbrala ponudnika za izvedbo del na projektu »Modernizacija Kočevske proge – 2. faza / 2. etapa«. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije s ponudbeno ceno 14.851.885,54 EUR z DDV.

Za ta del Slovenije, predvsem za občine: Ribnica, Kočevje, Kostel, Osilnica in Loški potok je to pomembna pridobitev, ki bo imela velik vpliv tako na razvoj gospodarstva kot tudi splošnih komunikacij in razbremenitvi sedanje»ceste smrti«. Pomembno bo vplivala tudi na okolje, saj se bo velik del tovornega in potniškega prometa preusmeril na železnico.

Podpis pogodbe je predviden še v mesecu septembru, nato sledi uvedba v delo. Za dokončanje del v okviru 2. faze projekta je še potrebno izvesti obnovo proge v dolžini 12,12 kilometrov, vključno z obnovo postaje Kočevje, urediti postajališča Stara cerkev ter gradnja peronov z izven nivojskim dostopom na postaji Dobrepolje in ureditev nakladalnih klančin v Dobrepolju, Ribnici in Kočevju.

Zaključku druge faze bo sledila še tretja faza, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotnem odseku, s čimer se omogoči uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja predvidoma v letu 2018.