Iz poslanskih klopi: Andreja Potočnik – “Prej sem tudi jaz mislila, da poslanci nič ne delajo …”

Minilo je leto od prve seje sedanjega sklica Državnega zbora. Za poslanke in poslance SMC je bila izvolitev v parlament prvi vstop v politiko. Tako je bilo tudi za našo poslanko Andrejo Potočnik, ki je pred parlamentarnimi počitnicami postala predsednica odbora DZ za gospodarstvo. Njen glavni cilj je, da bi pripomogla k izboljšanju stanja v Sloveniji. Sama pravi, da poslansko delo ni tako lahko, kot marsikdo misli, a je zadovoljna s svojo odločitvijo: “Že najboljši prijateljici sta me pred kratkim vprašali, če mi je žal. Odgovor je ne.”

Kakšno je bilo prvo let mandata? Ali delo in način delovanja ustrezata pričakovanjem?
Razburljivo in naporno, vendar verjamem, da ne zaman. Iz svojega prejšnjega posla sem vajena akcije in mesečnih sprememb, tu pa so stvari bolj zapletene. Enako je občutilo kar precej mojih kolegov. Urnik večkrat ni znan za dva dni vnaprej in seveda ne poteka v okviru klasičnih osmih ur. Sama si prizadevam za čim bolj kulturen dialog v državnem zboru, ker ga žal večkrat primanjkuje.

Največji dosežek na vašem področju in največji dosežek poslanske skupine SMC?
Zelo pomemben predlog, ki smo ga podprli, so spremembe Zakona o gospodarskih družbah za bolj pošteno poslovno okolje, ki vključujejo preprečevanje veriženja podjetij ter sankcije za zaposlovanje na črno in zapiranje podjetij brez likvidacije, to je brez poplačila upnikom. Možnost ustanovitve podjetja se bo omejilo tistim posameznikom, katerih podjetja so bila v preteklosti izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije, torej poplačila upnikov.
Izjemno pomembno je tudi sprejetje trojčka novel zakonov za ponovno osamosvojitev slovenske turistične organizacije (STO) iz javne agencije SPIRIT, kar bo po strokovnih ocenah omogočilo dodatnih 10.000 delovnih mest v naslednjih štirih letih. Seveda je to šele začetek, ki mu mora slediti še organizacijska in vsebinska konsolidacija, nenazadnje pa tudi zagotovitev sistemskih virov financiranja. Velik uspeh je bila tudi sprejeta zakonodaja, za katero je potrebna dvotretjinska večina, kar pomeni preseganje meje med koalicijo in opozicijo. To so predvsem: Zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev, Zakon o fiskalnem pravilu in Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Bi kaj spremenili?
Marsikaj, predvsem sistem plenarnih zasedanj, ki bi moral biti časovno bolj omejen. Osebno sem prepričana, da človek ne more učinkovito delati po 14 uri in več na dan, zraven pa prištejmo še uro in pol vožnje, kar se dogaja večkrat zaporedoma. Prej sem si tudi jaz mislila, da poslanci nič ne delajo, vendar temu niti slučajno ni tako.

Kaj bi kot zanimivo omenili nekomu, ki ne pozna dela v DZ oz. nad čem ste bili sami najbolj presenečeni, ko ste začeli z delom?
Zanimivo je to, da nekateri ali vsaj en poslanec ne pozdravi, ko ga srečaš na hodniku. To mi je skregano s kulturo, ki naj bi veljala v 21. stoletju in je popolnoma neprimerno. Naj omenim, da naše delo ni samo to, kar se vidi preko televizijskih ekranov. To je le del, zraven spadajo še priprave na razprave, prebiranje zakonodaje, interni sestanki, prav tako je veliko sestankov z raznimi deležniki, izvršno vejo oblasti … Vsak poslanec pa potem deluje še na lokalni ravni.

Kakšne lastnosti mora imeti poslanka, ki želi uspešno delati v DZ?
Pri delu v državnem zboru so zelo dobrodošle različne delovne izkušnje. V prejšnji službi sem se pri vodenju tima naučila, da je bistveno spoštovanje, ljudje smo si različni in v tem je čar. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da si pošten in v svojih razpravah nisi žaljiv. Moramo znati tudi poslušati in veliko brati, da se seznanjamo s tematikami, ki jih obravnavamo. Nenazadnje sprejemamo zakonodajo z vseh področij in to je zelo velika odgovornost. Prepričana sem, da bi bil vsak politik še boljši, če bi se držal reka, da nikoli ne delaj drugim tistega, kar ne želiš, da drugi delajo tebi.

Kako usklajujete osebne in poklicne obveznosti?
Politika je služba 24/7, prej to sprejmeš, lažje to opravljaš. Imam pa izjemno razumevajočega partnerja in zato mi je lažje kljub napornemu urniku. Je pa res, da vsak prosti trenutek izkoristim maksimalno, prosti čas je pri meni izjemno pomembna »dobrina«.

Prvi cilji in naloge, ko se vrnete jeseni na delo?
Sprejetje zakonodaje za oživitev lesne industrije. Les je resnično eno izmed naših največjih naravnih bogastev in želim si, da bi bilo čim več predelave v Sloveniji. Danes se drevo poseka, hlod pa nato odpelje v Avstrijo, potem pa ga zopet uvažamo nazaj v Slovenijo. Dodana vrednost se mora delati pri nas, s tem bomo ustvarjali tudi nova delovna mesta. Lesarstvo ima potencial, po nekaterih ocenah za več kot 45.000 novih delovnih mest. Se pa že v času delovnih počitnic pripravljam na vodenje seje odbora, saj sem bila pred počitnicami na novo imenovana na to funkcijo. Imamo pa že avgusta izredno sejo odbora za gospodarstvo skupaj z odborom za kmetijstvo.

Najpogostejša vprašanja iz vaše poslanske pisarne oz. vprašanja volivcev v lokalnem okolju?
Vprašanja se večkrat navezujejo predvsem na lokalno politiko. Zelo pogoste so pobude za dodatna sredstva. Na posvetu z gospodarstveniki v Tržiču, ki se ga je udeležil minister Zdravko Počivalšek, so udeleženci izpostavili, da želijo manj administrativnih ovir, predvsem pri izdajah gradbenih dovoljenj in med drugim pri registraciji patenta, bolj fleksibilno delovno zakonodajo ter seveda davčno razbremenitev podjetij.

Bi sedaj, ko vidite, kako poteka delo, še enkrat kandidirali za mesto poslanke?
Že najboljši prijateljici sta me pred kratkim vprašali, če mi je žal. Odgovor je ne, ker sem šla v politiko zato, da bi kaj spremenila na bolje. Ne trdim, da je lahko, prej nasprotno, je izjemno naporno, vendar če bom s svojim delom vsaj delno pripomogla k izboljšavi stanja, bo moje poslanstvo izpolnjeno. V tem letu sem pridobila ogromno izkušenj in spoznala precej čudovitih ljudi, in vse to je čudovita izkušnja, ki bogati.

Naše delo ni samo to, kar se vidi preko televizijskih ekranov