Iz lokalnih odborov: Breda Kolar, Velenje – “Konec kritiziranja brez učinka, izpostavila sem se z imenom in priimkom”

Lokalni odbor SMC Velenje je bil ustanovljen konec avgusta 2014 za območje Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. “V odboru so združeni članice in člani, ki si prizadevajo ideje stranke SMC implementirati v lokalno okolje, da bi zagotovili boljše gospodarske, socialne in nasploh življenjske pogoje,” je dejala predsednica LO Velenje Breda Kolar. Stanje v lokalnem odboru ocenjuje kot dobro, saj so lani vstopili v volilno bitko zelo neizkušeni. “Letos smo za leto dni starejši, zaradi vseh preizkušenj, skozi katere smo šli, tudi bolj izkušeni. Počasi rastemo, se razvijamo in postajamo prepoznavni,” o pregledu prvega leta delovanja razmišlja predsednica.

Katerih projektov ste se lotili? Največji dosežek vašega odbora oziroma v vašem lokalnem okolju v preteklem letu, na kaj ste najbolj ponosni?
Že to, da so naši volivci izkazali zaupanje SMC in izvolili 4 svetnike v svet Mestne občine Velenje je uspeh. Od enajstih kandidatnih list je SMC dosegla tretje mesto po številu dobljenih glasov, kar ocenjujem za zelo dober rezultat. Zelo aktivni so naši člani tudi v sosednji občini Šoštanj, ki so, kljub drugačnim rezultatom v drugih občinah, ohranili skoraj celotno število članov. Delujejo v svetu občine, krajevni skupnosti, občinskih komisijah. Aktivni so tudi seveda v delovanju LO Šaleške doline, v različnih lokalnih društvih in pri dogodkih. Trudijo se pri prepoznavnosti stranke in posameznih članov, tako da spodbujajo sodelovanje med člani in občani. Njihov moto je: S srčnostjo in motiviranostjo lažje pridemo do zastavljenih ciljev! To je do številčnejšega, trdnega in povezanega članstva v Šoštanju, da soustvarjajo ugled in sloves stranke. Podprli so izvedbo coworking prostora, spodbudili Občino Šoštanj k sodelovanju pri projektu, s katerim so želeli ugotoviti, kakšne turistične možnosti imajo Šaleška jezera, ter s pripombami prispevali k strategiji razvoja občine Šoštanj. Podprli so tudi obnovo glavnega trga, izgradnjo tržnice, ustanovitev turistične zveze Šoštanj in med drugim športnega igrišča. Prizadevajo si, da bi aktivnosti v naslednjem letu še povečali

Kakšno je sodelovanje lokalnega odbora s poslanci?
SMC poslanca z našega območja nismo imeli vse do letošnjega julija. Smo pa navezali stik s koroškima poslancema Antonom Danilom Rancem in Ivanom Škodnikom. Odkar imamo svojega poslanca Sašo Tabakovića, smo z njim v stalnem kontaktu. Prenos informacij iz lokalnega okolja v poslansko skupino je zelo pomemben. In seveda nazaj. V začetku oktobra načrtujemo začetek delovanja poslanske pisarne, ki jo bomo enkrat mesečno gostili v prostorih LO Velenje na Titovem trgu 2 – Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje. Poslanska pisarna bo delovala tudi na območju občine Šoštanj, prav tako enkrat mesečno. Poslanec Tabaković se je zelo zavzeto vključil v delo na terenu, zato je pogosto tu pri nas in z nami sodeluje.

Sami delate tudi v vlogi podžupanje. Kako tam poteka delo? Največji dosežek?
Delujem kot neprofesionalna podžupanja. V rednem delovnem razmerju sem še vedno na Finančnem uradu Velenje. Tako dostikrat v šali rečem, da imam popoldansko in vikend podžupanovanje. Delo je zelo zanimivo, saj mi je zaupano področje družbenih dejavnosti. Vedno in zelo rada se odzovem na vsa povabila s terena, saj le v stiku z občani in na terenu samem lahko zaznam potrebe, probleme, za katere morda na občini sploh ne bi vedeli. Potem skupaj z vodstvom občine in tudi stranke SMC iščemo in tudi najdemo rešitve.

Kako po enem letu ocenjujete stranko in delovanje lokalne mreže? Predlogi?
Najpomembnejše je, da stranka počasi, umirjeno ampak vztrajno raste. Na vseh področjih. In prve rezultate vidijo vsi, ne le mi, ki delamo v stranki in za stranko. Počasi se bo napredek poznal na vseh ravneh življenja. In to na boljše.

Kako izgleda tipični delovni dan predsednice lokalnega odbora?
Običajno vstajam okrog 6. ure zjutraj. Seveda je obvezen zajtrk, saj brez tega že leta ne morem pričeti dneva. Velikokrat se zgodi, da zjutraj pred službo postorim še kaj za lokalni odbor. Delo pogosto opravljam do štirih, pol petih popoldan. Kar običajni so dnevi, ko iz službe ne grem domov, temveč na nove zadolžitve – bodisi kot podžupanja ali predsednica LO. Tako delo za LO lahko opravljam šele v večernih urah. Včasih je kdo začuden, ker pošiljam elektronska sporočila takrat, ko je polnoč že davno mimo. Vendar tako pač je, in če je zraven dobra volja, potem ni nič težko.

Katera je bila najbolj zanimiva izkušnja? Se je v preteklem letu zgodilo kaj, česar niste pričakovali?
V SMC sem se včlanila brez kakršnihkoli pričakovanj. Prof. dr. Miro Cerar je bil tisto zagotovilo, da bo to drugačna politika, da je še upanje za poštenje, etiko, moralo, pravno državo, sočutje. In če lahko kako podprem to prizadevanje po dobrem, sem zraven. Konec kritiziranja brez učinka, izpostavila sem se z imenom in priimkom in s svojim delovanjem ter prevzela odgovornost, zato nisem pričakovala niti imenovanja za predsednico LO Velenje niti ponudbe za podžupanjo MOV. Najbolj zanimiva izkušnja je bila vloga govornice na osrednji občinski proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti lani decembra. Biti govornik na tako veliki prireditvi in ob tako pomembnem prazniku je bila zame kar velika odgovornost. Navsezadnje predstavljam SMC, ki je največja stranka v državi.

Cilji/projekti v prihajajoči jeseni in prihodnjem letu?
Načrtov je ogromno. Priprava obiskov ministric in ministrov, priprava razprav na okroglih mizah za aktualna vprašanja, ki se pojavljajo v našem okolju, prisotnost občinskih svetnikov v krajevnih skupnostih, povezovanje s sosednjimi LO in iskanje skupnih točk za še boljše delovanje LO, tvorno delo v občinskih svetih….

Načelo, po katerem delujete v vašem lokalnem odboru?
Jasni cilji, odločna dejanja. Kot je zapisal naš član za letak v volilni kampanji za lokalne volitve 2014: Spoštujemo modrost preteklosti, modro delujemo v sedanjosti, za boljše in lepše življenje v prihodnosti.
Konec kritiziranja brez učinka, izpostavila sem se z imenom in priimkom in s svojim delovanjem ter prevzela odgovornost