Irena Grošelj Košnik: Podpiramo novelo ZPIZ-2 kljub zavedanju, da ne rešujemo položaja vseh oškodovanih s sprejetjem pokojninske reforme iz leta 2012

Poslanka Irena Grošelj Košnik je na 51. izredni seji Državnega zbora, ki je obravnaval novelo zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, poudarila, da »smo poslanci SMC ob obravnavi predloga zakona na matičnem delovnem telesu izpostavili določene dileme glede novele zakona. Kljub temu pa bomo novelo danes podprli ob zavedanju, da s predlaganimi spremembami morda ne rešujemo položaja vseh, ki so bili s sprejetjem pokojninske reforme iz leta 2012 na kakršen koli način oškodovani.«

Kot je dejala poslanka, so poslanke in poslanci SMC prepričani, da spremembe, ki jih predvideva novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sledijo načelu varstva zaupanja v pravo v delu, ki se nanaša na priznavanje obdobja prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje, ter zagotavljajo socialno varnost v delu, ki se nanaša na varstvo delavcev v primeru nepredlaganja REK obrazcev s strani delodajalcev. »V SMC se zavedamo, da so upokojenci ranljiva družbena skupina in jim pokojnina predstavlja pomemben, če ne celo edini vir dohodka. Zato kljub določenim dilemam pozdravljamo spremembe, ki jih predvideva danes obravnavana novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,« je dejala poslanka.

Po noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi se prostovoljna vključitev v zavarovanje ponovno upoštevala pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za starostno pokojnino. Tako bi se zavarovancem, ki so bili določeno obdobje pred letom 2013 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, to obdobje upoštevalo tudi pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za starostno pokojnino pod pogoji 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe. Ta možnost je bila namreč z zadnjo pokojninsko reformo iz leta 2012 odpravljena.