Intervju z Jernejem Golcem

Skupaj z družino živim in delam na podeželju v Halozah. Od svojega 19. leta delam v družinskem podjetju, ki smo ga ustanovili s starši. Možnost, da lahko delam, razvijam ideje po lastni želji in jih skupaj s sodelavci in prijatelji, poskušam realizirati v praksi, me je vodila v različne dejavnosti, aktivnosti, sodelovanja, spoznanja in odkritja. Zaposlen sem v zasebnem zavodu, ki deluje kot podporno okolje za razvoj podjetništva, kmetijstva in društev na podeželju na območju Haloz. Moje delo lahko strnem, da gre za kreiranje, koordinacijo, vodenje in izvajanje različnih projektov z družbeno odgovornim učinkom.

1. Ali ste v občini Cirkulane odraščali od malih nog? Kako bi opisali vašo občino ter njene občanke in občane? Kje vi osebno vidite razvojni potencial Cirkulan?

V Halozah in Cirkulanah sem od rojstva. Tudi moje družinsko rodoslovno drevo sega daleč nazaj v 17. stoletje do mojega 8x pra-dedka (11 generacij nazaj), ki je živel na območju današnje občine Cirkulane. Občina Cirkulane je lepa vasica v gričevnatih Halozah z nekaj več kot 2.200 prebivalci. Sosedje nas imenujejo tudi »Belani«, ker se skozi Cirkulane vijeta potoka Belica in Bela, ki se pri gradu Borl izliva v reko Dravo. Haloze in Cirkulane so vsekakor naravno bogastvo, ki v povezavi s turizmom, vinogradništvom in bogato kulturno dediščino še čaka na svoj ponoven razcvet v smislu gospodarske in ekonomske prosperitete.

Občina Cirkulane spada med obmejna problemska območja in meji na južni strani z Republiko Hrvaško, s katero žal nima uradnega mejnega prehoda. Po vstopu Slovenije v Schengensko območje je to precej vplivalo na med-sosedske socialne stike in povezave, kakor tudi na realizacijo perspektivnih gospodarskih priložnosti predvsem na področju turizma, kmetijstva-vinogradništva in predelovalnih dejavnosti. Najbližje mesto Ptuj je oddaljeno 18 km od Cirkulan. Domačini pa hodijo v službe tudi v Kidričevo, Maribor in veliko se jih dnevno ali tedensko vozi v Avstrijo.

2. Kako bi opisali vaš dan in kako usklajujete čas za družinsko, poklicno in nenazadnje politično življenje? Vas skozi dneve vodi kakšen življenjski moto? Kaj najraje počnete ko si vzamete čas samo zase?

Ja, vsak dan je nek nov začetek. Moje usklajevanje časa z dnevnimi obveznostmi je dokaj natančno vnaprej opredeljeno z različnimi koledarji, ki pa jih ureja moja boljša polovica – žena Sonja, ki je tudi moja ali pa jaz njen sodelavec v službi. V majhnih podjetjih je pač tako, kar nisi danes dokončal ali naredil, te počaka zjutraj drugi dan in pač primeš, vzameš, narediš in greš naprej na drugo aktivnost. Delo, ki ga delaš, te mora veseliti in potem ni nič težko in uspeh je dokaj realno zagotovljen. Pri multiprojektnem delu, ko hkrati vodiš ali koordiniraš več 10 projektov od malih do velikih je potrebno ogromno samodiscipline in organiziranosti, da lahko v vsakem trenutku veš, v katerem »filmu se nahajaš«. Vse prej navedeno ni možno brez sodelavcev, prijateljev, družine, ki te razumejo, podpirajo in sodelujejo.

Če delaš tisto, kar te veseli in je tvoja želja, imaš vedno čas samo zase. Mogoče se sliši malo čudno, lahko pa predstavim mogoče na naslednjih primerih.

Zase bi lahko zatrdil, da sem strasten radioamater operater. Najraje vzpostavljam zveze v telegrafiji z radioamaterji iz vsega sveta. Skupaj s sedmimi kolegi iz Cirkulan in okolice smo se v Radioklubu Cirkulane v letu 2007 odločili in kupili zapuščen vikend v Pohorju pri Cirkulanah. V naslednjih letih smo članstvo povečali na 140 članov ter z fundraisingom zbirali finančna sredstva in material, s prostovoljnim delom članov zgradili Radioamaterski dom in nabavili nove sodobnejše radioamaterske postaje.

Drug primer bi podal na področju vinogradništva, ki je tradicionalno vezano na Haloze. Sicer sam nimam vinograda. V sklopu podpornega okolja za razvoj socialne ekonomije smo skupaj z 34 vinogradniki, ki obdelujejo preko 220ha vinogradov v Halozah, leta 2016 ustanovili Vinarsko zadrugo Haloze z.o.o., so.p. Po dveh letih delovanja se je 20 vinogradnikov odločilo in pristopilo k nabavi najmodernejše mobilne polnilne linije za vino v vrednosti nekaj čez 300.000 €. V vseh letih zadruga posluje z dobičkom in v zadnjem letu je bilo napolnjenih nekaj manj kot 0,5 mio steklenic

Že prej sem med ključne potenciale Haloz in naše Očine Cirkulane, omenil grad Borl. Društvo za oživitev gradu Borl je bilo ustanovljeno leta 2005 in od takrat naprej si aktivno prizadevamo za odprtje gradu Borl za javnost in s tem možnost izvajanja prireditev, dogodkov in drugih morebitnih poslovnih in kulturnih dejavnosti. Od ustanovitve vsako leto med drugim organiziramo prostovoljno čistilno akcijo, na kateri se nas zbere med 30 in 50 prostovoljcev ter pokosimo in odstranimo travo in porežemo grmičevje okrog gradu Borl. Lastnik gradu je Republika Slovenija in trenutno potekajo obnovitvena dela desnega trakta gradu Borl in se otvoritev predvideva za leto 2021.

Predstavil bom še samo en primer. Narava in življenje rastlin in živih bitij v naravi me je vedno privlačila in hkrati v njej lahko najdeš tudi svoj notranji mir. Narava v Halozah je pa še nekoliko bolj specifična, saj gre za izredno strme terene, ki pa niso visokogorski. Tukaj so nadmorske višine med 250m in vse do 500m. V letu 2018 smo pričeli z vzpostavitvijo Naravnega parka Haloze – Čerinovo, ki se sedaj razteza na 19 ha pašnih površin, na katerih je bila izvedena tudi zasaditev starih sort visokodebelnih jabolk in hrušk ter vzpostavljena pašna skupnost Haloze, ki ima govedo in drobnico. S sporazumi se je dodatno vključilo 125 kmetij iz Haloz, ki obdelujejo preko 230 ha suhih travišč. Med kmetijami smo razvili in vzpostavili modele souporabe gorskih kosilnic, kosilnic na nitko ter prikolic za prevoz živine na pašnike in so na terenu že v uporabi.

3. Kdaj in zakaj ste se odločili aktivno sodelovati v politiki in kakšno so bili vaši razlogi? Koliko časa ste že član stranke SMC in kakšna je vaša funkcija? Nam jo na kratko predstavite?

V stranko SMC sem se včlanil skupaj s prijatelji iz Cirkulan. Prej nisem bil nikoli član nobene politične stranke, sem pa seveda vedno sodeloval predvsem s politiki v lokalnem okolju. Tukaj imam v mislih predvsem župane občin, saj glede na naravo mojega poklicnega dela kreiranje Strategije lokalnega razvoja brez županov to seveda ni možno. Pri tem vprašanju moram še enkrat omeniti grad Borl, ki je v državni lasti. V civilni pobudi v Društvu za oživitev gradu Borl smo se nekateri somišljeniki soočali s težavo na lokalnem nivoju, ker po našem mnenju ni bila vzpostavljena ustrezna komunikacija med občino in državo. Glede na vrednote SMC in programske usmeritve smo se odločili, da poskusimo kot politična stranka nastopiti na volitvah v občinski svet, kar nam je tudi uspelo z enim mandatom. Moja vloga pri tem procesu je bila vloga občinskega koordinatorja SMC Cirkulane, ki jo še danes opravljam. Na drugih občinskih volitvah nam je uspelo obdržati isto svetniško mesto od devet občinskih svetnikov ter izvoljena je bila nova županja Občine Cirkulane tako, da je prišlo do spremembe pri vodenju občine. V tem času smo resnično veliko naredili, organizirali in izvedli smo številne obiske ministrov, predsednika vlade, v gostih imeli tudi celotno poslansko skupino SMC v obliki delovne seje na terenu. V prejšnjem mandatu smo izredno veliko komunicirali s poslanko Vesno Vervega, sedaj pa z Mojco Žnidarič ter tudi z ostalimi poslankami, poslanci in sekretariatom stranke. Skupaj z našo občinsko svetnico Miro Petrovič pred vsako občinsko sejo organizirava sestanek članov in simpatizerjev SMC Cirkulane, da predstavi gradivo in točke, ki se obravnavajo na občinski seji. Vsaj enkrat na leto organiziramo tudi piknik SMC Cirkulane za člane in simpatizerje. V vmesnem času sem tudi kandidiral v letu 2018 za poslanca SMC v naši volilni enoti in prispeval 672 glasov, kar je predstavljalo 7,19%. Bil sem tudi imenovan za podpredsednika LO Ptuj SMC in člana sveta stranke SMC, kjer glede na moje možnosti poskušam prispevati k razvoju delovanja stranke.

4. Kaj vam predstavlja stranka SMC in delo v duhu njenih vrednot?

Moje izkušnje znotraj dela stranke SMC so večini primerov pozitivne in predvsem sem imel vedno občutek enakopravne obravnave naših predlogov, kljub temu da prihajam s predlogi in idejami iz podeželja nekje na robu Slovenije v Halozah. Predvsem se mi zdi pomembno, da se sledi vrednotam socialnega liberalizma, ker se daje dodaten poseben poudarek ranljivim skupinam, manj razvitim ali obmejnim območjem in to na takšen način, da se s tem ne omejuje ali prikrajša drugih skupin in razvitejših območij pri njihovem ekonomskem ali gospodarskem razvoju.

5. Bi na koncu želeli izpostaviti še kakšno temo?

Ob ustanovitvi SMC je bila država v krizi in na osnovi volilnega rezultata in trdega dela vseh deležnikov povezanih s SMC je uspelo državo ekonomsko in gospodarsko postaviti nazaj na ustrezno pot. V nepredvidljivem globalnem svetu pa smo zaradi zunanjih okoliščin in notranjega rivalstva znotraj države pahnjeni v nepredvidljive situacije. Sem mnenja, da lahko vsak prispeva k blažitvi krize s svojimi dejanji v smislu, kaj lahko ti narediš za državo in ne zgolj kaj bi država morala narediti za tebe.

Oznake: