Poslanka Sluga: Pričakujemo, da bo ministrica Kopač Mrak izvedla dogovorjene nujne zakonske spremembe na področju socialne politike

Državni zbor danes obravnava predlog interpelacije zoper ministrico Anjo Kopač Mrak. Poslanka Janja Sluga je v imenu poslanske skupine SMC na plenarnem zasedanju spomnila, da je v parlamentarni demokraciji z institutom interpelacije parlamentu dana posebna vloga, s katero vrši nadzor nad delom posameznega ministra in ga tako pokliče na odgovornost. »Ministrski stolček« ni samoumeven in nedotakljiv, opozarja poslanka SLuga. Vsak minister, ki zapriseže, »da bo spoštoval ustavni red, da bo ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije«, se zaveže vrednostnim merilom in načelom Ustave Republike Slovenije. A vendar je poslanka spomnila, kot pred skoraj letom dni v primeru interpelacije ministrice za notranje zadeve, da se parlamentu z institutom interpelacije ne daje samo velika pristojnost, temveč tudi velika odgovornost; odgovornost, da predlagatelji navedejo utemeljene razloge za interpelacijo in da pri tem spoštujejo dostojanstvo tistega, ki se interpelira.

Primer interpelacije o delu in odgovornosti ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, o katerem danes razpravljamo, pa je še posebej občutljiv, ker v središče pozornosti postavlja mladoletna otroka in njuno družinsko tragedijo, ne ozirajoč se torej na njihovo dostojanstvo in pravico do zasebnosti, poudarja poslanka Janja Sluga. Predlagatelji interpelacije zlorabljajo usodo dveh dečkov v ozke politične namene, kar je neprimerno, interpelacija, zasnovana na tak način, pa je neutemeljena.

Predlagatelji interpelacije navajajo več očitkov, povezanih z:
– odgovornostjo ministrice, in sicer pri nesorazmernem posegu v nekatere z Ustavo varovane človekove pravice,
– odgovornostjo in opustitvijo dolžnega ravnanja kot pristojne ministrice,
– odgovornostjo in vpletenostjo pri politizaciji dela centrov za socialno delo ter odgovornostjo za posledice domnevnega prikritja napak v enem izmed centrov za socialno delo,
– odgovornostjo pri pripravi zakonodaje na podlagi političnih prioritet, ki naj bi bile v škodo varovanja pravic otrok, ter v zvezi z
– dejanji in stališči ministrice, ki naj bi imele za posledico izgubljeno zaupanje v institucije socialne države.

Navedeni očitki v prvi vrsti nakazujejo na nerazumevanje nalog in pristojnosti posameznih organov – Centrov za socialno delo, Socialne inšpekcije ter pristojnega ministrstva, opozarja poslanka Sluga. Posamezni primeri, ki v javnosti odmevajo ne morejo biti povod za poskus izvajanja pritiskov na neodvisne organe, ki delujejo znotraj posamezne veje oblasti ter v skladu z zakoni in drugimi predpisi sprejemajo odločitve, katere moramo spoštovati. Z navedenimi očitki predlagatelji namenoma spodkopavajo zaupanje v delo državnih institucij in ustvarjajo zmotno prepričanje, da v našem pravnem redu otroci niso zaščiteni, pa čeprav je Slovenija ratificirala na primer tudi Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic in Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo; posebno varstvo pa otroci uživajo tako v skladu z Ustavo Republike Slovenije, kot tudi v skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini ter Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Razprava, ki pa je v tem trenutku korektna in področja, ki bi jih morali naslavljati so:
– zagotavljanje razvoja stroke v okviru socialne politike,
– nujnost reorganizacije centrov za socialno delo, tako z organizacijskega kot vsebinskega vidika,
– prenova družinske zakonodaje,
– zakonska ureditev področja dolgotrajne oskrbe ter osebne asistence,
– ureditev tistih vidikov delovnopravne zakonodaje, ki so se izkazali kot pomanjkljivi, omogočajo zlorabe in izkoriščanje delavcev ter omejuje fleksibilnost na trgu dela.

V poslanski skupini Stranke modernega centra pričakujemo, izpostavlja poslanka Sluga, da bo ministrica v skladu z dogovorjeno časovnico na Vladi in zavezami iz koalicijskega sporazuma izpeljala implementacijo potrebnih zakonskih sprememb na vseh naštetih področjih. Področje dela ministrstva, ki ga vodi je obsežno, politike in ukrepi, ki jih ministrstvo izvaja pa se neposredno dotikajo najbolj ranljivih skupin v naši družbi. Pravočasnost sprejemanja zakonodaje na tem področju je zato toliko bolj zahtevna, dodaja poslanka Sluga.

Zaradi vsega navedenega v Poslanski skupini Stranke modernega centra interpelacijo zoper ministrico zavračamo v vseh očitanih točkah in bomo nasprotovali njeni interpelaciji. Pričakujemo pa omenjene ukrepe in rezultate, na podlagi katerih bomo lahko delo ministrice ponovno evalvirali že čez nekaj mesecev, opozarja poslanka Sluga. Do takrat pa prav tako pričakujemo, kot je tudi predsednik Vlade poudaril, da bo koalicija ostala skupaj ter da bodo vse tri stranke delale odgovorno in za razvoj Slovenije, tako, da bo politični prostor stabilen. Poigravanje z institutom interpelacije ni državotvorno, rušenje politične stabilnosti pa je neodgovorno.