IMF: Slovenska konjunktura ni naključje, ampak je posledica ukrepov v zadnjih letih

Pretekla dva tedna se je v Sloveniji mudila misija Mednarodnega denarnega sklada (IMF), ki se je srečala s predstavniki Banke Slovenije, Umarja, ministrstev in z drugimi deležniki. Pripravili bodo poročilo o gospodarskih razmerah v državi z nekaterimi priporočili za ukrepanje.

Po oceni predstavnikov IMF so gospodarske razmere v Sloveniji dobre, država vstopa v šesto leto rasti BDP, trenutne dobre čase pa je treba izkoristiti za pospešitev strukturnih ukrepov, ki bodo omogočili dolgoročno krepitev blaginje.

Vodja misije Mednarodnega denarnega sklada za Slovenijo Bernardin Akitoby:

Gospodarsko okrevanje se nadaljuje in Slovenija raste precej nad povprečjem v evrskem območju. Rast gospodarske dejavnosti, ki vstopa že v šesto leto, ni naključje. Je posledica strukturnih reform v preteklosti in te zdaj dajejo sadove. Danes govorimo o dobrih časih, zato je zelo pomembno pripraviti se na jutri. Dobre čase je treba izkoristiti za pripravo reform, ki so potrebne za dvig blaginje v prihodnosti. Še bolj pomembno je to v luči groženj zaradi staranja prebivalstva.

V SMC pozdravljamo ugotovitve IMF, da so dobri rezultati Slovenije (tudi) posledica ukrepov v preteklosti. Vlada dr. Mira Cerarja se je namreč vseskozi zavzemala za konsolidacijo in stabilnost javnih financ, hkrati pa zagotavljala zdravo in vzdržno gospodarsko rast. Ta je visoko nad povprečjem EU, javni dolg se znižuje, prvič po dolgih letih pa beležimo tudi proračunski presežek. Brezposelnost je ena najnižjih, zaposlenost pa ena najvišjih. Z odgovornim vodenjem javnih financ mora nadaljevati tudi obstoječa vlada. Dobre rezultate morajo občutiti vsi državljani, pri tem pa mora država ravnati premišljeno, saj se razmere lahko naglo spremenijo. Razmišljati moramo tudi na daljši rok!