Igor Zorčič glede odnosa države do vojnih veteranov

Vodja poslanske skupine SMC, Igor Zorčič, je na ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenijo Klampfer, naslovil vprašanje v zvezi z odnosom države do vojnih veteranov. S poglabljanjem zgodovinskega spomina na nastanek države se vedno bolj aktualizira vprašanje vloge in pomena veteranskih organizacij. S priznavanjem teh organizacij in predvsem primernim odnosom do veteranov se država nekako oddolži posameznikom, da so se v preteklosti borili za državo.

Poslanec je v uvodu izpostavil, da je odnos do veteranov tako dober pokazatelj odnosa do nacionalne zgodovine, do njihovega spoštovanja in priznavanja njihove vloge v osamosvojitvenih procesih oziroma vojnih spopadih. Republika Slovenija pri tem seveda ni nikakršna izjema. Ključen predpis, ki prepoznava pomembno vlogo vojnih veteranov in iz nje izhajajoče pravice, je zagotovo Zakon o vojnih veteranih. Hkrati sta pomembna še Zakon o vojnih invalidih in Zakon o žrtvah vojnega nasilja.

Nadaljnje je opomnil, da je temeljna zakonodaja sicer od njenega prvotnega sprejetja bila že nekajkrat spremenjena oziroma dopolnjena, veteranske organizacije pa opozarjajo, da bi vsaj Zakon o vojnih veteranih moral biti deležen celovitejših sprememb, saj se pri uresničevanju nekaterih določb še vedno pojavljajo težave – kot na primer pri pridobivanju statusa veteranskih organizacij ter določanju pogojev za pridobitev statusa vojnih veteranov. »Pri teh vprašanjih bi bilo treba vložiti napore za bolj enoten in jasen pravni okvir, saj bo to pripomoglo tudi k združevanju samih veteranskih organizacij«, je opozoril Zorčič.

V zvezi z odnosom države do vojnih veteranov je na ministrico naslovil naslednji vprašanji: »Zanima me ali ste s temi pobudami za spremembo veljavne zakonodaje, s strani veteranskih organizacij, seznanjeni in kako boste pristopili k reševanju njihove problematike? Ali so predvidene kakšne normativne spremembe oziroma na kakšen način boste preučili in oblikovali možne predloge sprememb na področju varstva vojnih veteranov?«