Poslanka Koleša spomnila na vladno zavezo urejanja Rudnika živega srebra Idrija

Poslanka Anita Koleša je s poslanskim vprašanjem ministru za kulturo Antonu Peršaku spomnila na vladno zavezo o nujni ureditvi Rudnika živega srebra Indrija. Opozorila je, da v poslanski skupini Stranke modernega centra, četudi tema ni več v ospredju medijskega zanimanja, nismo pozabili na to vprašanje.

Poslanka Koleša opozarja, da so bile že leta 2014 zagotovljene pravne podlage za nemoteno in tekočo izvedbo vseh postopkov, povezanih z večletnim procesom iskanja rešitve ustreznega delovanja rudnika živega srebra v Idriji ter njegove neprecenljive kulturne dediščine – vpisane tudi na UNESCO seznam kulturne oziroma svetovne dediščine. Kljub predhodni zagotovitvi omejenih pravnih podlag pa je v letu 2015 prišlo do zastoja pri izvedbi načrtovanih nalog iz prejetih pravnih podlag, opozarja poslanka Koleša. Center za dediščino živega srebra tako ni mogel opravljati svojih, z ustanoviteljskim aktom določenih nalog. Kljub sklepu Vlade že iz leta 2013 in tudi potrditvi sklepa aktualne Vlade. Poslanka Koleša je od ministra za kulturo terjala odgovore o napredku reševanja tega pomembnega vprašanja.

thumb_IMG_4943_1024_Fotor

Minister za kulturo Anton Peršak je poslanki Koleša pojasnil, da Ministrstvo za kulturo zagotavlja proračunska sredstva za dejavnosti upravljanja nepremične dediščine povezane z Unescom, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa v okviru svojih proračunskih postavk, financiranje dejavnosti vzdrževanja nezalitega dela jame.

Ministrstvo za kulturo se je od nastopa mandata ministra Peršaka lotilo reševanja tega vprašanja: potrjena sta bila program dela in finančni načrt centra, ki ga je sprejel svet centra. Ta finančni načrt in delovni program je potrdilo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, s čimer je bil dosežen osnovni dogovor o zagotavljanju pogojev o financiranju javnega zavoda v letu 2016. Minister je poudaril, da so tako skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ustvarili pogoje, da center začne normalno delovati.

Dodatno je Ministrstvo za kulturo izdalo uredbo o financiranju in zagotovilo sredstva za opravljanje dejavnosti povezane z Unescom. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dodatno podpisalo pogodbo s centrom glede sredstev in delovanjem v zvezi s črpanjem vode, vzdrževanjem nezalitih rovov in podobnih dejavnosti. S potrditvijo teh dveh aktov je CUDHG usposobljen za delo, izpostavla minister Peršak. Prav sedaj se že pripravljata kadrovski načrt in akt o sistematizaciji, s katerimi bodo sredi julija seznanili delavce, dodaja minister.

Ministrstvo za kulturo tudi že spremlja izvedbo projekta obnove topilnice, ki je sofinanciran iz finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora in norveškega finančnega mehanizma. Ministrstvo za kulturo je že leta 2015 zagotovilo 323.000 evrov in na ta način pokrilo slovenski delež pri izvedbi navedenega projekta. Na Ministrstvu za kulturo tako z veseljem ugotavljajo, da bo projekt pravočasno zaključen.