Horst Hafner lokalnim odborom: Hvala za opravljeno delo in vse dobro v prihajajočem 2016

Spoštovane članice in člani lokalnih odborov SMC!

Izteka se leto in zdi se mi potrebno, da se vsak zase ozre na prehojeno pot v iztekajočem se letu in oceni svoje delovanje znotraj družine SMC. Na lokalnem področju delovanja SMC je bilo opravljeno veliko dobrih del, danih pozitivnih sporočil v prostor, kjer deluje posamezen lokalni odbor, in prizadevanj za uresničevanje začrtanih ciljev, ki jih je tako lokalni odbor kot vodstvo stranke zapisalo v program svojega delovanja. Prepričan sem, da kljub temu ni bilo storjeno vse začrtano, vendar je prav, da si prizadevamo za popolnost, tako da smo vedno lahko zadržani in se kritično ozremo na opravljeno delo. Večina vodstev lokalnih in »občinskih« odborov si prizadeva, da se povezuje članstvo na lokalnem nivoju, pomembno pa je tudi povezovanje znotraj regije in medregijsko sodelovanje. V trenutku ko se bomo zavedali in sprejeli, da noben posameznik ne zmore opraviti vsega, veliko pa lahko opravimo skupaj, bo povezovanje dobilo svoj pravi pomen. Le-to pa mora temeljiti na zaupanju, spoštovanju in sprejemanju drugačnosti z ozirom na pogoje v času in prostoru, v katerem živimo.

Seveda je veliko tistih pomanjkljivosti, na katere kot člani ne moremo direktno vplivati, lahko pa delujemo preko lokalnih odborov in opozarjamo na delovanje posameznih dejavnikov, kot so vlada, državni zbor in sekretariat stranke. V vseh navedenih so prisotni člani SMC, kakor tudi tisti, ki jih je SMC predlagala na posamezna odgovorna mesta. Vlada, državni zbor, sekretariat in lokalna mreža se morajo povezati v iskanju rešitev za izzive, s katerimi se ukvarja država. SMC je najodgovornejša za izvajanje politike, kot smo jo ponudili na državnozborskih volitvah. Ta odgovornost je velika in  pomembna za vsakega člana, kakor tudi za tiste, ki so imenovani na posamezne funkcije, da jih odgovorno opravljajo. Izgovarjati se na drugega, pri tem pa zanemariti lastno aktivnost, je neodgovorno in nesprejemljivo, saj nas spremljajo tako naši številni volivci, kakor tisti, ki imajo pričakovanja do SMC in verjamejo, da je to stranka ogromnega potenciala., tako v vladi, parlamentu in na lokalnem področju.

Zavedajoč se, da je prihajajoče leto polno neznank, moramo imeti kljub temu pred sabo jasno začrtane cilje, v katere moramo v prvi vrsti sami verjeti in se dosledno truditi za njihovo izvajanje. Ne bo lahko, vendar kot že tolikokrat ponavljam: skupaj zmoremo veliko več, uspelo nam bo realizirati vse tisto, kar smo zapisali v programu SMC kot tudi v koalicijsko pogodbo. Na lokalnem nivoju moramo obstati prepoznavni, to pa bomo dosegli le, če bomo v svoj prostor pošiljali pozitivna sporočila, ki pa jih je treba podkrepiti z dejanji. Seveda je vsak lokalni odbor zgodba zase, zato je toliko bolj pomembno, da vodstvo vsakega lokalnega odbora v okviru svojih možnosti in sekretariata stranke izraža, kaj bi bilo potrebno narediti na posameznem področju, da bi to začutil vsak prebivalec v domačem okolju. V prihajajočem letu bo potrebno veliko več povezovanja lokalnih odborov, tudi z vlado, državnim zborom in sekretariatom SMC. Na vseh področjih moramo iskati skupne rešitve. Vsak vaš predlog, tudi če je na prvi pogled še tako nerealen, je potrebno preučiti in iskati možnosti za njegovo uresničitev, pri čemer se moramo zavedati, da je znotraj SMC ogromno kadrovskega potenciala. Vsem tistim, ki ste na kakršen koli način sodelovali na področju programskih odborov,  v svetu stranke, pri delu izvršnega odbora in številnih drugih klubov in odborov se iskreno zahvaljujem za energijo in čas, ki ste ga namenili naši stranki.

Vsakemu posamezniku kakor tudi vodstvu lokalnih odborov in občinskih odborov se zahvaljujem za opravljeno delo. Spoštovane članice in člani, dovolite mi, da vam, vašim cenjenim družinam, prijateljem in znancem zaželim vse dobro v prihajajočem letu 2016. Bodimo prijazni drug do drugega in imejmo vedno v mislih, da ko se znajdemo v osebni stiski, je še kako pomembno, da je nedaleč od nas nekdo, ki nam je pripravljen ponuditi prijazno besedo, nasmeh na licu in roko prijateljstva, spoštovanja in  ljubezni.

S spoštovanjem,

Horst Hafner
namestnik generalnega sekretarja SMC