Györkös Žnidar: Slovenija zadovoljna, saj ji prožen mehanizem omogoča, da lahko tudi sama uporabi shemo za premestitev beguncev

Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je po izrednem sestanku notranjih ministrov EU v Bruslju poudarila, da smo lahko zadovoljni, ker so dosegli tako prožen mehanizem za premestitev beguncev znotraj EU, ki tudi nam omogoča, da ga lahko koristimo v primeru velikih migracijskih pritiskov. Slovenija mora namreč v teh razmerah pri vseh odločitvah EU gledati na to, da maksimalno udejanji svoje interese.

Sicer Slovenija razmere za zdaj dobro obvladuje. Po zadnjih podatkih je prišlo v državo okoli 3600 migrantov. Dosledno spoštuje evropsko in nacionalno zakonodajo, varuje zunanjo schengensko mejo ter zagotavlja varnost tako slovenskim državljanom kot osebam, ki prihajajo, je povzela ministrica.

Ob tem je izpostavila, da je solidarnost širok koncept, ki ne pomeni samo razporejanja oseb med državami, ampak ga je treba tolmačiti širše – tudi druge članice morajo spoštovati evropsko zakonodajo.

“To še posebej pričakujemo od držav na zunanji meji oziroma od naše sosede Hrvaške,” je poudarila ministrica. Preusmerjanje migrantov proti schengenskim državam namreč po njenih besedah povzroča Sloveniji nesorazmerne težave in pomeni tveganje za ostale države schengenskega prostora.

Premestitev 120.000 beguncev bo potekala v dveh fazah. V prvi fazi bodo iz Italije in Grčije premestili 66.000 oseb, v drugi fazi čez 12 mesecev pa še 54.000 oseb, načeloma prav tako iz Italije in Grčije.