Gregor Perič s poslansko pobudo

Naš poslanec, Gregor Perič, je na ministrico za infrastrukturo, mag. Alenko Bratušek, ter ministra za zdravje, Aleša Šabedra, naslovil poslansko pobudo glede veljavnosti roka uporabe zahtevanega sterilnega materiala v kompletu za prvo pomoč.

Pravilnik o delih in opremi vozil med drugim med obvezno opremo vozil v cestnem prometu uvršča tudi komplet za prvo pomoč (4. člen), minimalna vsebina in ostale zahteve glede kompletov za prvo pomoč pa so določeni v Prilogi I navedenega pravilnika, kjer 9. točka določa:

»Komplet za prvo pomoč mora biti higiensko vzdrževan, zahtevani sterilni materiali pa v nepoškodovani zaprti embalaži in z veljavnim rokom uporabe ter nazivom in ostalimi podatki v slovenskem jeziku.«

Kot je razvidno, sam pravilnik ne določa roka trajanja celotnega kompleta za prvo pomoč, vendar ga pogojuje z veljavnim rokom uporabe zahtevanega sterilnega materiala. To sicer pomeni, da lastnik/uporabnik vozila mora zamenjati le sterilni material s pretečenim rokom, ni pa obvezno, da zamenja celoten paket prve pomoči. Ker pa je za lastnike/uporabnike vozila slednje bolj praktično, običajno posameznik zamenja celoten komplet prve pomoči in ne samo nekaterih delov vsebine.

V prejšnjem mandatu je bila na Vlado RS že naslovljena poslanska pobuda v zvezi z menjavo paketa za prvo pomoč in sicer v smislu, da se rok uporabe kompleta podaljša iz zdaj veljavnih 5 let na 10 let. Vlada je v odgovoru na pobudo navedla, da se sicer s podaljšanjem roka uporabnosti na 10 let strinja, vendar pa bi moral izdelovalec sanitetnega materiala, ki je del kompleta, zagotoviti, da bodo materiali, ki se nameščajo na poškodovano kožo, ustrezni in varni za uporabo 10 let od izdelave oziroma pakiranja.

Glede na zgoraj navedeno stališče Vlade poslanec Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za zdravje predlaga, da skupaj s pomočjo stroke preverita, ali je kvaliteta sanitetnega materiala po pretečenem roku uporabnosti slabša od kvalitete sanitetnega materiala, kateremu rok uporabnosti še ni pretekel. V kolikor se izkaže, da kvaliteta sanitetnega materiala po pretečenem roku uporabnosti ni slabša in ne bi ogrožala zdravja poškodovancev, Perič predlaga, da se omejitev roka uporabe odpravi ali pa vsaj podaljša na 10 let.

Ob tem poudarja tudi to, da ko se voznik znajde v situaciji, ko poškodovancu v prometni nesreči nudi nujno pomoč, se osredotoči predvsem na reševanje ponesrečenca.