Gradnja stanovanj, namenjenih najemu in nakupu, je nacionalni interes

V SMC se zavedamo problemov, s katerimi se na stanovanjskem področju soočajo predvsem mladi. Ti so posledica predvsem premajhnih sredstev, ki so na voljo za izgradnjo stanovanj, namenjenih najemu in lastniškemu odkupu. Ob tem ugotavljamo, da so se pogledi mladih spremenili ter da si želijo večje fleksibilnosti, ki jo omogočajo najemniška stanovanja, če so cene najema seveda primerne. Rešen stanovanjski problem je enako pomemben kot imeti zaposlitev, če želimo mlade obdržati v Sloveniji.

Analize možnosti tovrstne izgradnje zgolj s sredstvi države pokažejo, da bi trajala predolgo, da bi sedanji generaciji mladih lahko ponudili zadovoljivo število stanovanj. Zato smo pristopili k iskanju rešitev, ki bi omogočile tudi vstop privatnega kapitala, na način, ki bi le-temu nudil zadovoljivo dobičkonosnost, obenem pa mladim najemnikom omogočal sprejemljive najemnine, ki bi bile cenovno privlačnejše od opcije nakupa. Omogočiti pa jim moramo tudi odkup stanovanj v doglednem času.

V SMC smo prepričani, da je gradnja stanovanj, namenjenih najemu, nacionalni interes, zato tudi minister Simon Zajc, po več kot 15 letih, pripravlja nov Stanovanjski zakon. Ker pa tega brez zasebnih vlaganj ne bo mogoče izvesti dovolj hitro, bo nov zakon omogočal tudi takšne investicije. To pomeni, da bodo mladi še v mandatu te vlade lahko pričeli najemati takšna stanovanja.

Menimo, da je deset tisoč novih, cenovno dostopnih najemniških stanovanj do leta 2025 uresničljiv plan. Načinov za reševanje omenjene problematike je več, ena je zagotovo preko Stanovanjskega sklada, ki deluje že od leta 1991 in je namenjen prav uresničevanju nacionalnega stanovanjskega programa.