Gorenjski poslanci SMC na obisku Splošne bolnišnice Jesenice: Naša regija bi lahko bila pilotni projekt povezovanja javnih zdravstvenih zavodov

Na pobudo poslanke Maruše Škopac je v ponedeljek. 30. maja, v Splošni bolnišnici Jesenice potekalo srečanje naših gorenjskih poslancev z direktorjem SB Jesenice Janezom Poklukarjem. Srečanja sta se poleg Maruše Škopac udeležili še poslanki Irena Kotnik in Andreja Potočnik, ki je tudi predsednica Odbora za gospodarstvo v DZ ter poslanec Branko Zorman, podpredsednik Odbora za zdravstvo v DZ.

Direktor SB Jesenice je predstavil osnutek Strategije SB Jesenice za obdobje 2016-2025 oz. 2030. Ob osnutku so bili predstavljeni zdravstveni in demografski statistični podatki za gorenjsko regijo ter statistični podatki glede same bolnišnice. V konstruktivni razpravi so sogovorniki odprli številne aktualne teme in bodoče izzive.

Gorenjska regija bi po oceni poslancev lahko bila pilotni primer povezovanja in sodelovanja javnih zdravstvenih zavodov, tako bolnišnic kot zdravstvenih domov, saj je Gorenjska že danes edina slovenska regija, kjer so vsi zdravstveni domovi povezani in delujejo v okviru krovnega OZG Osnovnega zdravstva Gorenjske.

obisk